พรรคสุดารัตน์ ชูนโยบาย “กองทุนแม่เลี้ยงเดี่ยว” วันสตรีสากล

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

ไทยสร้างไทย ตั้งกองทุนพลังหญิง กองทุนแม่เลี้ยงเดี่ยว ช่วยให้มีอาชีพ มีรายได้ ตั้งศูนย์ Woman Care ทั่วประเทศ ช่วยเหลือผู้หญิง LGBTQ+ และเด็ก ที่ถูกกระทำรุนแรง พร้อมเพิ่มสัดส่วน ส.ส. หญิงในสภา

วันที่ 8 มีนาคม 2566 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วย นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย นางสาวณิชชา บุญลือ รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย นางสาววิภาพรรณ วงษ์สว่าง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เชียงใหม่ เขต 3 พรรคไทยสร้างไทย และผู้ก่อตั้ง Thaiconsent องค์กรช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ ร่วมกับผู้แทนภาคแรงงาน สตาร์ตอัพ ภาคธุรกิจ กลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ

ทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่า เปิดตัวนโยบาย เพื่อส่งเสริมและผลักดันบทบาทสตรีให้มีความแข็งแกร่ง และได้รับการยอมรับจากคนในสังคมไทย อย่างเสมอภาคเท่าเทียมดังนี้ 1.ตั้ง “กองทุนพลังหญิง” เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนมีงานทำมีอาชีพที่มั่นคง ผู้หญิงทุกคนต้องมีงานทำและไม่มีหนี้ ตั้งเครือข่ายออนไลน์เพื่อจับคู่งานที่เหมาะสมให้กับผู้หญิงที่ว่างงาน ส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้อย่างยั่งยืนและเพียงพอ มีโครงการ Upskill และ Reskill ให้แก่ผู้หญิง

2.ตั้งศูนย์ “Woman Care” โดยต่อยอดจากศูนย์พึ่งได้ ได้ทำโครงการนี้เมื่อสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรียกว่าศูนย์พึ่งได้ ตั้งอยู่ทุกโรงพยาบาล โดยเพิ่มงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กตั้งแต่การตั้งครรภ์จนถึงการช่วยลดความรุนแรงในเด็ก สตรี และ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ

Advertisement

– สร้างสุขภาพที่ดีให้ผู้หญิง ในนโยบาย 30 บาท Plus ของพรรค จะมีการตรวจภายในฟรี ตรวจมะเร็งเต้านม ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีให้เด็กผู้หญิง

แจกผ้าอนามัยฟรี ให้กับเด็กนักเรียนและผู้หญิงที่มีรายได้น้อย ให้มีการทำงานและบริการที่เป็นมิตรและเหมาะสมกับเพศสภาพ ตลอดจนบริบทเฉพาะ เช่น การฝากครรภ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยแพทย์ที่เป็นผู้หญิง งานที่ไม่ก่อความเสี่ยงให้แม่ที่ตั้งครรภ์

3.จัดตั้ง “กองทุนแม่เลี้ยงเดี่ยว” ปัจจุบันมีแม่เลี้ยงเดี่ยวประมาณ 370,000 คน ซึ่งมากกว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยว 4 เท่า

– แม้ว่ารัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนแก่แม่เลี้ยงเดี่ยว แต่มีเพียง 50,000 รายเท่านั้นที่ได้รับและอาศัยอยู่แค่ในจังหวัดนำร่องเพียงไม่กี่จังหวัด กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์ให้แม่เลี้ยงเดี่ยว มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเอง และลูกได้อย่างมั่นคง

4. เพิ่มจำนวน ส.ส.ผู้หญิงในสภา ด้วยโครงการ More WIP (More Women in Politics) เพิ่มจำนวน ส.ส. ผู้หญิงในสภาผ่านการอบรบ เสริมสร้างศักยภาพ สร้างเครือข่าย และให้คำปรึกษา โดยไทยสร้างไทยได้ตั้ง Gender Club เพื่อเสริมพลังและเปิดให้มีการแสดงความเห็นทุกด้าน รวมทั้งรณรงค์ให้ตระหนักรู้สิทธิ เสรีภาพในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนในการบริหารทั้งการเมืองและราชการ อย่างน้อยร้อยละ 20