ไทยสร้างไทย ชูนโยบาย เลิกเก็บภาษีบุคคลธรรมดา รายได้น้อยกว่า 3 แสน/ปี

ไทยสร้างไทย พบหอการค้าไทยจีน ชูนโยบายยกเลิกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ไม่ถึง 3 แสนบาทต่อปี

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่หอการค้าไทย-จีน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนายโภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรค

น.ต.ศิธา ธิวารี เลขาธิการพรรค ชัยวัฒน์ หาญสมวงศ์ รองหัวหน้าพรรค นายนพดล มังกรชัย รองหัวหน้าพรรค พร้อมคณะ เข้าพบผู้บริหารหอการค้าไทย-จีนอย่างเป็นทางการ ในการประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ครั้งที่ 234 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า ขอชื่นชมคณะผู้บริหารหอการค้าไทย-จีน ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งผนึกกำลังสร้างเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ อันจะเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุม APEC ในไทย ได้มีท่าทีสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างไทย-จีนอย่างชัดเจน 

รวมทั้งการสนับสนุนการเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค โดยเฉพาะการเชื่อมต่อ EEC ของไทยกับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง อย่างไรก็ตาม พรรคไทยสร้างไทยได้มี นโยบาย สร้างทีม “Thailand Builder Team” เหมือนกระทรวง MITI ของญี่ปุ่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจและนักลงทุน เพื่อเพิ่มการค้าการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น

Advertisment

ด้านนายโภคินกล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทยจะปลดล็อกกฎหมายเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถทำมาหากินได้ จะทลายอุปสรรคที่ขวางกั้นโอกาสในการทํามาหากินของประชาชน เพื่อให้คนไทยระเบิดศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ โดยเฉพาะคนตัวเล็ก เช่น ใบอนุญาตที่ซํ้าซ้อน ล้าสมัย และเป็นช่องทางให้ถูกรีดไถ ด้วยการออก พ.ร.ก. 1 ฉบับ ใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน มาพักการใช้กฎหมายที่เป็นอุปสรรค ต่อการทํามาหากินของประชาชนกว่า 1,000 ฉบับ พักการบังคับใช้เป็นเวลา 3-5 เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ เปิดโอกาสให้ประชาชนทํามาหากินได้ทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติ อนุญาตที่ล่าช้า

ขณะที่นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ระบุว่า อาเซียนต้องร่วมมือ เพื่อการแข่งขัน ต้องมีการพูดคุยเจรจากันมากขึ้น โดยเฉพาะการแสวงหาประโยชน์จากการประชุมในวาระต่าง ๆ การสนับสนุนให้เกิดการเจรจาเขตการค้าเสรีเพิ่มเติม ขณะเดียวกันเห็นว่า นักลงทุนจากต่างชาติยังประสบปัญหาข้อติดขัดหลายขั้นตอน ในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะการนำเข้าส่งออก ยังติดขัดขั้นตอนทางกฎหมาย โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ  และการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT มีความล่าช้าและยังมีปัญหาอีกมาก ซึ่งทางพรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ รวมทั้งนักลงทุนจากต่างประเทศสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างไม่ติดขัด

รวมทั้งพรรคไทยสร้างไทยมีนโยบาย ยกเลิกการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เหลือ 0% สําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 300,000 บาท/ปี (ของเดิมไม่เกิน 150,000)