กกต.จ่อประกาศผลเลือกตั้ง 66 เป็นทางการ ก้าวไกล ส.ส.ลดเหลือ 151 คน

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

กกต.เตรียมประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 อย่างเป็นทางการ พรรคก้าวไกล ส.ส.ลดเหลือ 151 คน ตามด้วยเพื่อไทย 141 คน ภูมิใจไทย 71 คน พลังประชารัฐ 40 คน รวมไทยสร้างชาติ 36 คน ประชาธิปัตย์ 25 คน พบประชาชนใช้สิทธิร้อยละ 75.71 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 มติชนออนไลน์ รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ครบทั้ง 400 เขตแล้ว และเตรียมที่จะประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้พบว่า จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,195,920 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 39,514,973 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71 โดยการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีบัตรดี 37,190,071 บัตร คิดร้อยละ 94.12 บัตรเสีย 1,457,899 บัตร คิดเป็นร้อยละ3.69 และไม่บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 866,885 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.19

จำนวนผู้มาใช้สิทธิืเลือกตั้ง 2566

สำหรับผลการนับคะแนนพรรคเพื่อไทย ได้ ส.ส. 112 คน พรรคก้าวไกล ได้ ส.ส. 112 คน พรรคภูมิใจไทย ได้ ส.ส. 68 คน พรรคพลังประชารัฐ ได้ ส.ส. 39 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ ส.ส. 23 คน พรรคประชาธิปัตย์ ได้ ส.ส. 22 คน พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ ส.ส. 9 คน พรรคประชาชาติ ได้ ส.ส. 7 คน พรรคไทยสร้างไทย ได้ ส.ส. 5 คน พรรคเพื่อไทรวมพลัง ได้ ส.ส. 2 คน และพรรคชาติพัฒนากล้า ได้ ส.ส. 1 คน

ผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต ปี 2566

Advertisement

ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 39,514,964 คน มีบัตรดี 37,522,746 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.96 บัตรเสีย 1,509,836 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.82 บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 482,303 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.22 โดยผลการคิดคำนวณ คะแนนค่าเฉลี่ย ส.ส. 1 คน คือ 375,227.34 คะแนน ทำให้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คนมาจาก 17 พรรคการเมือง ประกอบด้วย

 • 1.พรรคก้าวไกล ได้คะแนน 14,438,851 คะแนน ได้ ส.ส. 39 คน
 • 2.พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 10,962,522 คะแนน ได้ ส.ส. 29 คน
 • 3.พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้คะแนน 4,766,408 คะแนน ได้ ส.ส. 13 คน
 • 4.พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 1,138,202 คะแนน ได้ ส.ส.3 คน
 • 5.พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน 925,349 คะแนน ได้ ส.ส. 3 คน
 • 6.พรรคประชาชาติ ได้คะแนน 602,645 คะแนน ได้ ส.ส. 2 คน
 • 7.พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 537,625 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 • 8.พรรคเสรีรวมไทย ได้คะแนน 351,376 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 • 9.พรรคไทยสร้างไทย ได้คะแนน 340,178 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 • 10.พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้คะแนน 273,428 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 • 11.พรรคใหม่ ได้คะแนน 249,731 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน พรรค
 • 12.ชาติพัฒนากล้า ได้คะแนน 212,676 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 • 13.พรรคท้องที่ไทย ได้คะแนน 201,411 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 • 14.พรรคชาติไทยพัฒนา ได้คะแนน 192,497 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 • 15.พรรคเป็นธรรมได้คะแนน 184,817 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 • 16.พรรคพลังสังคมใหม่ ได้คะแนน 177,379 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน
 • 17.พรรคครูไทยเพื่อประชาชนได้คะแนน 175,182 คะแนน ได้ ส.ส. 1 คน

ทั้งนี้ ในส่วนของ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ก่อนหน้านี้ในระบบ ECT REPORT แสดงจำนวนว่าพรรคก้าวไกลได้ 113 ที่นั่งและพรรคภูมิใจไทยได้ 67 ที่นั่งนั้น เนื่องจากการลงข้อมูลในส่วนของผลการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ปราจีนบุรี ยังไม่สมบูรณ์

โดยจากรายงานประกาศ กกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ปราจีนบุรี เรื่องผลการนับคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/1) นั้นพบว่านายสฤษดิ์ บุตรเนียร จากพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ทำให้จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรคก้าวไกล คือ 112 ที่นั่ง และพรรคภูมิใจไทย 68 ที่นั่ง ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเพียงผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น ยังไม่ใช่การพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของ กกต.

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวน ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อแล้ว พรรคก้าวไกล ได้ ส.ส.รวม 151 คน พรรคเพื่อไทย 141 คน พรรคภูมิใจไทย 71 คน พรรคพลังประชารัฐ 40 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ 36 คน พรรคประชาธิปัตย์ 25 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 10 คน พรรคประชาชาติ 9 คน พรรคไทยสร้างไทย 6 คน พรรคชาติพัฒนากล้า 2 คน พรรคเพื่อไทรวมพลัง 2 คน

Advertisement

ส่วนพรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคใหม่ พรรคท้องที่ไทย พรรคเป็นธรรม พรรคพลังสังคมใหม่ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ได้ ส.ส.พรรคละ 1 คน

จำนวนสมาชิกระบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง