แก้เกมล็อกโหวต หัวหน้าประชาธิปัตย์ ยกเว้นข้อบังคับ น้ำหนักโหวต 25 ส.ส. 70%

ประชาธิปัตย์

ราเมศแถลงชี้ช่อง แก้เกมล็อกโหวต ใช้เสียง 3 ใน 5 ยกเว้นข้อบังคับ 25 ส.ส.ปัจจุบัน น้ำหนักเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 70% เป็น 1 สิทธิ์ 1 เสียง เตรียมเปิดเวทีแคนดิเดตหัวหน้าพรรคแสดงวิสัยทัศน์ 7 นาที

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวกรณีมีสมาชิกพรรคกลุ่มหนึ่งต้องการให้ยกเว้นใช้ข้อบังคับข้อที่ 137 ให้ ส.ส.ปัจจุบัน 25 คน ที่มีน้ำหนักในการลงคะแนน 70% เลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566 ของพรรคประชาธิปัตย์ ในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ มาใช้ 1 สิทธิ์ 1 เสียงเท่ากัน ว่า

ประชาธิปัตย์เป็นพรรคในระบอบประชาธิปไตย ถ้าไม่มีในข้อบังคับไม่มีใครใช้สิทธิ์ได้ แต่ถ้ามีใครจะใช้สิทธิ์ยกเว้นข้อบังคับพรรคข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ หรือ ข้อบังคับข้อ 137 สามารถทำได้ จะต้องมีคะแนนเสียงในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ขององค์ประชุมที่ประชุมใหญ่ (องค์ประชุมปัจจุบัน 367 คน)

“พรรคประชาธิปัตย์มีหลักเกณฑ์ ไม่ว่าจะมีการแข่งขัน เสนอตัวมากี่ท่าน ทุกคนต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับ ไม่มีใครได้เปรียบ เสียเปรียบจากการเล่นตุกติกกับข้อบังคับของพรรค เราเป็นสถานบันทางการเมือง ถ้าเราไม่ทำตามหลักของความถูกต้อง เราอยู่มาจนถึงวันนี้ไม่ได้” นายราเมศกล่าว

นายราเมศกล่าวว่า เมื่อมีการเสนอชื่อหัวหน้าพรรค คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.พรรค) ของพรรคประชาธิปัตย์กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ภายในกรอบเวลา 7 นาที ในการนำพรรค ฟื้นฟูพรรคในวันข้างหน้า

รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อบังคับข้อที่ 137 อยู่ในหมวด 23 หมวดเบ็ดเตล็ด ระบุว่า


หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการงดเว้นการใช้ข้อบังคับพรรคข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารพรรค หรือที่ประชุมใหญ่แล้วแต่กรณี มติให้ยกเว้นใช้ข้อบังคับต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด หรือขององค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่แล้วแต่กรณี