“อลงกรณ์” ชกลม ท้าชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดือด ล่าชื่อสนับสนุน

อลงกรณ์ พลบุตร
อลงกรณ์ พลบุตร

“อลงกรณ์ พลบุตร” ฟุตเวิร์ก-ชกลม ถ้าชิงหัวหน้าประชาธิปัตย์คนใหม่ มั่นใจพรรคไม่แตก เดินหน้าปฏิรูปพรรคอย่างมีเอกภาพ ส่อเดือด ล่ารายชื่อออกแถลงการณ์หนุน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายอลงกรณ์ พลบุตร รักษาการรองหัวหน้าพรรคและผู้สมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การประชุมใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคมนี้จะเป็นไปโดยราบรื่นไม่มีปัญหาโดยดำเนินการในกรอบของข้อบังคับและธรรมเนียมปฏิบัติของพรรคซึ่งผ่านการเลือกหัวหน้าพรรคมา 8 ท่านแล้ว ครั้งนี้เป็นการเลือกหัวหน้าพรรคคนที่ 9 ในช่วงเวลา 78 ปีของพรรค และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน

“หวังว่าจะมีผู้สมัครหัวหน้าพรรคท่านอื่น ๆ ประกาศตัวก่อนวันประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าถึงแนวคิด จุดยืน นโยบายแบบตรงไปตรงมา เปิดเผย” นายอลงกรณ์กล่าวและว่า

“ขอติติงเรื่องเดียวคือ ไม่ควรให้ใครไปล่ารายชื่อแล้วออกแถลงการณ์สนับสนุนคนนั้นคนนี้ เพราะตัวแทนสมาชิกหลายคนอึดอัดใจที่ต้องลงชื่อด้วยความเกรงใจ ถ้าแต่ละคนทำแบบเดียวกันทุกภาค ความแตกแยกแบ่งฝ่ายจะเกิดขึ้น พฤติกรรมแบ่งกลุ่มแบ่งพวกแบบนี้ควรเลิกได้แล้ว เราต้องการเอกภาพ การเปลี่ยนผ่านผู้นำพรรคจะได้ราบรื่นเรียบร้อย” นายอลงกรณ์กล่าว

นายอลงกรณ์กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกเสียงสนับสนุนและกำลังใจที่มอบให้ตนจากทุกภาคส่วน ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก ทั้งที่อยู่ในประเทศและในต่างประเทศโดยเฉพาะภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเกษตรกร เพื่อนข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ภาคการเมือง อดีตรัฐมนตรี อดีต ส.ส. อดีตผู้สมัคร ส.ส.อดีตกรรมการบริหารพรรค สาขาพรรค ตัวแทนพรรครวมทั้งเพื่อนนักการเมืองต่างพรรค

“ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยสปิริตประชาธิปัตย์ สมาชิกพรรคทุกคนจะร่วมมือเดินหน้าปฏิรูปพรรคพร้อมสนับสนุนคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และหัวหน้าพรรคคนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่พรรคในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้” นายอลงกรณ์กล่าว


นายอลงกรณ์กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ต้องการผู้นำที่มีจุดยืนประชาธิปไตยมีภาวะผู้นำที่เข็มแข็งมีวิสัยทัศน์ก้าวหน้ามีศักยภาพสามารถฟื้นฟูปฏิรูปพรรคและสร้างความเป็นเอกภาพในพรรคเพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่แข็งแกร่งในอุดมการณ์และเป็นพรรคการเมืองทางเลือกหลักของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง