ประวิตร เซ็นตั้ง ธรรมนัส ประธานผู้ประสานงาน ส.ส.ในสภาฯ

ธรรมนัส พรหมเผ่า
ภาพจากเฟซบุ๊ก ธรรมนัส พรหมเผ่า

ประวิตร เซ็นตั้ง ธรรมนัส ประธานผู้ประสานงาน ส.ส. ในสภาฯ พร้อมตั้ง 2 รองประธาน อนันต์- อรรถรกร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ได้ลงนามในคำสั่ง แต่งตั้งผู้ประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบบรัฐสภา และมีประสิทธิภาพ บรรลุตามอุดมการณ์ วัตถุประสงค์และนโยบายของพรรคอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 (1)

ได้มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐ ประกอบด้วย

  1. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานผู้ประสานงาน
  2. นายอนันต์ ผลอำนวย รองประธานผู้ประสานงาน คนที่ 1
  3. นายอรรถรกร ศิริลัทธยากร รองประธานผู้ประสานงาน คนที่ 2

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป