เช็กมติ ครม. วันหยุดยาวประจำปี 2566

ปฏิทิน
Photo : Pixabay

เช็กมติ ครม. วันหยุดราชการประจำปี 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566 อย่างกระชั้นชิดกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

ทั้งนี้ ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2566 ดังนี้

  1. มกราคม วันขึ้นปีใหม่
  2. วันจันทร์ที่ 2 มกราคม วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
  3. วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม วันมาฆบูชา
  4. วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  5. วันสงกรานต์ (3 วัน) วันพฤหัสบดีที่ 13-วันเสาร์ที่ 15 เมษายน)
  6. วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ วันจันทร์ที่ 17 เมษายน
  7. วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
  8. วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม วันหยุดราชการที่กำหนดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
  9. วันพุธที่ 17 พฤษภาคม วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
  10. วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา
  11. วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา
  12. วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  13. วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม วันหยุดราชการที่จะกำหนดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
  14. วันอังคารที่ 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา
  15. วันเข้าพรรษา วันพุธที่ 2 สิงหาคม
  16. วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
  17. วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
  18. วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  19. วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
  20. วันอังคารที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
  21. วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
  22. วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
  23. วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี
  24. วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่
  25. วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 วันชดเชยวันสิ้นปี