ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน น้องมดดำ รถป้ายแดงคันละ 5 ล้าน สะสมปืน 13 กระบอก

มดเล็ก - ศักดิ์ชาย ตันเจริญ
ศักดิ์ชาย ตันเจริญ

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน มดเล็ก-ศักดิ์ชาย ตันเจริญ น้องมดดำ 9.2 ล้าน ถอยรถยนต์ป้ายแดงคันละ 5 ล้าน สะสมปืน 13 กระบอก ค่าช่วยงานตามประเพณี 70,000 บาทต่อปี

วันที่ 22 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนายศักดิ์ชาย ตันเจริญ สส.ฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อไทย บุตรชายนายสุชาติ ตันเจริญ กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 9,240,315.41 บาท มีหนี้สินรวม 4,621,408 บาท ดังนี้

มีทรัพย์สิน 9,240,315.41 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 3 บัญชี 10,715.41 บาท ที่ดิน 1 แปลง ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 2,320,000 บาท ได้รับมรดกมาวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ยานพาหนะ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ป้ายแดง 5,430,000 บาท ได้มาเดือนมิถุนายน 2566 สิทธิและสัมปทาน ประกันชีวิต 300,000 บาท ทรัพย์สินอื่น ปืน 13 กระบอก 1,179,600 บาท

มีหนี้สิน 4,621,408 บาท จาก บมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง วันที่ทำสัญญา 30 มิถุนายน 2566 จำนวนเงินกู้ตามสัญญา 4,699,738.20 ยอดหนี้คงเหลือ 4,129,918.51 บาท

นายศักดิ์ชายแจ้งต่อ ป.ป.ช. ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 2559-2563 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา รายได้ต่อปี มีรายได้ประจำจากเงินเดือน 233,280 บาท รายได้จากการทำสวนยางพารา 250,000 บาท

ส่วนรายจ่ายประจำต่อปี ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 200,000 บาท ค่าผ่อนรถ 1,005,744 บาท ค่าเบี้ยประกัน 35,263.28 บาท รายจ่ายอื่น ๆ ค่าเล่าเรียนบุตร 200,000 บาท ค่าช่วยงานตามประเพณี 70,000 บาท
สถานภาพโสด มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 5 คน มีพี่ร่วมบิดามารดา 1 คน คือนายคชาภา ตันเจริญ หรือมดดำ พิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดัง