ครม.ตีกลับแผนใช้กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา 7 พันล้าน

ชัย วัชรงค์

ครม.ตีกลับแผนการใช้กองทุน กสศ. 7 พันล้าน หลังที่ประชุม ครม.ตั้งข้อสังเกต ซ้ำซ้อนกับแผนของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมมีมติให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทบทวนแผนเสนอขอใช้เงินกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา ทั้งนี้ กสศ.ได้เสนอแผนการขอใช้เงินกองทุน 9 แผนงาน 7,094.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่เคยขอ 1,021.21 ล้าน แต่การเสนอครั้งนี้เป็นการเสนอทบทวน ก่อนหน้านี้เคยเสนอมาแล้วปรากฏว่าถูกตีกลับ และให้นำกลับมาเสนอใหม่อีกครั้งวันนี้

แต่ที่ประชุมมีการถกเถียงในแผนที่ 2 ว่าด้วย พัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษาและภาคบังคับ เช่น พัฒนาระบบคัดกรองช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในครัวเรือนยากจน โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ซึ่งแผนงานดังกล่าวได้ของบวงเงิน 4,448.96 ล้านบาท และแผนที่ 6 ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสูงกว่าภาคบังคับ เช่น สนับสนุนเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ ในสาขาอาชีพที่เสมอภาคกับเยาวชนทุกคน วงเงิน 1,025.09 ล้าน

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตมากกว่า กสศ. เสนอแผนมาจะไปซ้ำซ้อนกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดการศึกษาทั้งภาคบังคับ ใช้งบประมาณหลายแสนล้านบาทอยู่แล้ว ดังนั้นที่ประชุมขอให้อธิบายให้ได้ว่าซ้ำซ้อนกับกระทรวงศึกษาหรือไม่ จึงมีมติให้นำข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี ให้ กสศ.นำกลับไปทบทวนและนำมาเสมอใหม่