นายกฯเจรจา Ping An-Xiaomi ชูไทยแลนด์บริดจ์ เป็นฮับการผลิต-ส่งออก

นายกฯ พบผู้บริหาร Xiaomi

นายกฯลุยหารือผู้บริหาร Ping An Group ขอบคุณการลงทุนในไทยหลายสาขา เชิญชวน Xiaomi ขยายลงทุน ชูแลนด์บริดจ์ เป็นฮับการผลิต-ส่งออก

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่โรงแรม Chaina World กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน Mr.Xie Yonglin, Executive Director, President, Co-CEO เข้าเยี่ยมคารวะ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยบริษัท Ping An เป็น 1 ใน 3 ของผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของจีน บูรณาการด้านการเงินและการบริการด้านสุขภาพเข้าด้วยกัน

รวมถึงธุรกิจประกันภัย ซึ่งปี 2565 Ping An Group อยู่ในอันดับที่ 25 ของการจัดอันดับ Fortune Global 500 (อันดับ 4 หากจัดประเภทบริษัททางการเงินทั่วโลก) อันดับที่ 4 ของ Fortune China 500 และอันดับที่ 17 ของ Forbes Global 2000

โดย Ping An Group ขานรับนโยบายรัฐบาลให้การส่งเสริมการลงทุนสีเขียว (green investment) ตั้งเป้าหมายลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ในโครงการที่มีแนวโน้มการปลดปล่อยคาร์บอนสูง (high carbon-emitting assets) รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนการปล่อยกู้ (green credit) การออกพันธบัตร (green bond) รวมทั้งการให้ประกัน (green insurance) แก่โครงการที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับปี 2566 บริษัทตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนสีเขียวมากเพิ่มขึ้นอีก 20%

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณ Ping An ที่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลและศักยภาพของไทย มีการดำเนินธุรกิจในไทยในหลากหลายสาขา ซึ่งประเทศไทยมีบริบท แวดล้อมในสังคมที่สนใจด้านสุขภาพและเทคโนโลยี จึงเหมาะสมกับการลงทุนของบริษัท สนับสนุนให้บริษัทเพิ่มการลงทุนในไทยในสาขาที่มีศักยภาพ บริษัท Ping An มีการดำเนินธุรกิจในไทยมายาวนาน มีธุรกิจครบวงจรเกี่ยวกับการเงิน medical care สำหรับผู้สูงอายุและการแพทย์ ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สาธารณสุข จึงคิดว่าสามารถร่วมมือกับไทยได้

“ขอเชิญชวนให้มาลงทุนในไทยให้มากขึ้น ไทยยินดีต้อนรับการลงทุนจากบริษัทในทุกด้านที่บริษัทเชี่ยวชาญ เช่น healthcare การเงิน ทั้งนี้ บริษัทสามาถขยายการบริการประกันภัยนอกประเทศ และขอให้พิจารณาไทยเป็นประเทศแรก”

“สำหรับ healthcare นั้น บริษัท Ping An ขายประกัน และมีลูกค้าประกันสุขภาพขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องมี healthcare รองรับซึ่งไทยมีบริการด้านนี้ และด้านสุขภาพเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเหมาะสำหรับบริษัทฯที่จะเข้าไปร่วมมือและลงทุน อีกทั้งไทยมีความร่วมมือด้านวีซ่าฟรี ซึ่งทั้งการประกัน และ healthcare จะสามารถขยายธุรกิจต่อเนื่องได้” นายกรัฐมนตรีกล่าว

ทั้งนี้ ผู้บริหาร Ping An กล่าวย้ำว่า จีนนิยมไปไทยในอันดับต้น ๆ ทั้งท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล รวมถึงการหาที่อยู่ในระยะยาว ซึ่งทางบริษัทสนใจอย่างมากหลังได้พบและหารือกับนายกฯ ที่ได้ให้ข้อมูลและเห็นโอกาส พร้อมตั้งคณะทำงานศึกษาร่วมกันอย่างจริงจัง

จากนั้น เมื่อเวลา 13.00 น. Mr.Alain Lam, Vice President, CFO บริษัท Xiaomi เข้าเยี่ยมคารวะ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดย Xiaomi เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีนวัตกรรมขั้นสูง สร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลที่หลากหลาย โดดเด่นในการผลิตโทรศัพท์มือถือที่ปฏิบัติการบนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Android

ทั้งนี้ บริษัท Xiaomi มีเครือข่ายและธุรกิจทั่วโลก เริ่มธุรกิจในไทย ปี 2018 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีไทยเป็น head quarter ในภูมิภาค รวมถึงการให้การสนับสนุนไทยในด้านต่างๆ เช่นในช่วงโควิด หรือการศึกษา
บริษัท Xiaomi ได้จัดตั้งบริษัท Xiaomi Technology (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจำหน่าย และทำการตลาดโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย รวมทั้งขยายตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง และตลาดอินโดนีเซียมีขนาดใหญ่ที่สุด รองลงมาคือไทย

นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณที่บริษัทเชื่อมั่นในประเทศไทย และพร้อมสนับสนุนการขยายตลาดและการลงทุนในประเทศไทย เชื่อว่าไทยมีข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่บริษัทจะได้ประโยชน์ในการลงทุนและขยายตลาดในพื้นที่

นายกรัฐมนตรึกล่าวว่า “ขอชื่นชมการดำเนินการของบริษัท และขอให้ขยายการลงทุน การค้าในไทย ขอบคุณการถ่ายทอดเทคโนโลยี R&D (การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี) สำหรับโครงการแลนด์บริดจ์ จะเป็นโอกาสของบริษัท ในการร่วมกันพัฒนาในกรอบความถี่วิทยุและเส้นทาง (Belt and Road Initiative-BRI) ซึ่งบริษัท Xiaom กำลังมองหาสถานที่ผลิต หรือโรงงานการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจในหลายๆด้านที่เกี่ยวข้อง แม้แต่รถยนต์ EV”

นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า ขอให้ความมั่นใจในการเป็นศูนย์การผลิตรถยนต์ EV ของภูมิภาค ด้วยปัจจัยสนับสนุนที่พร้อม และสภาพแวดล้อมที่ได้เปรียบ ไทยเป็นประเทศแรกที่ดำเนินมาตรการเกี่ยวกับ carbon credit ทั้ง supply and demand sides มีผู้ผลิตหลายรายที่แสดงความประสงค์ตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ EV ในไทย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้อธิบายถึงความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งและโครงการแลนด์บริดจ์-landbridge ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางขนส่งไปยังจุดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการเป็นศูนยฺกลาง และการเป็น hub ต่าง ๆ

ขณะที่ผู้บริหาร Xiaomi กล่าวว่า ยินดีที่จะขยายการผลิตชิ้นส่วน electronics ต่าง ๆ ในไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และนำสู่ตลาดโลก ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะการผลิตของแรงงานไทยควบคู่กับการเทรนนิ่ง เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือและมีทักษะ

นายกฯเศรษฐาถกนักธุรกิจจีน โชว์แพ็กเกจบีโอไอ หนุนลงทุน EV