เศรษฐา ลงนามประกาศ แต่งตั้ง “กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี” รวม 23 คน

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี รวมจำนวน 23 คน มีผลแล้ว มีชื่อของ ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ, ณหทัย ทิวไผ่งาม, รังสิมา รอดรัศมี ร่วมด้วย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 3 ฉบับ ลงนามโดยนายเศรษฐา ทวีสิน รวมจำนวน 23 ราย ดังนี้

1. นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม
2.นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์
3.นายชยุต ภุมมะกาญจนะ
4.นายวราวุธ ยันต์เจริญ
5. พล.อ.อ.สุรพล พุทธมนต์
6. นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
7.นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล
8. นายยู่สิน จินตภากร
9.นายสิรภพ ดวงสอดศรี
10.นายพลภูมิวิภัติภูมิประเทศ
11. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
12.รองศาสตราจารย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์
13. นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ
14. นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
15.นายศุภชัย โพธิ์สุ
16. นายวัชรพล โตมรศักดิ์
17. นางลาลีวรรณ กาญจนจารี
18.นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
19.ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร
20.น.ส.ศิรินันท์ ศิริพานิช
21.นายพงศกร อรรณนพพร
22.นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา
23.นายนิยม เติมศรีสุข

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี