ภูมิธรรม นั่งเก้าอี้ประธาน กมธ.งบประมาณ 67 ห้ามถ่ายทอดสด-ไลฟ์สด  

ภูมิธรรม เวชยชัย

มติที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณ 67 มีมติตั้ง ภูมิธรรม รองนายกฯ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน ก้าวไกล ไม่รับทุกตำแหน่ง พร้อมไม่ให้มีการถ่ายทอดสดไปภายนอก และห้ามไลฟ์สด

วันที่ 8 มกราคม 2566 ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นัดแรกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งต่าง ๆ โดยที่ประชุมให้นายทวี สุระบาล สส.ตรัง พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราว

โดยที่ประชุมมีมติให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน กมธ. ส่วนรองประธาน 19 คน ได้แก่ 1.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย (พท.), 2.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, 3.นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

4.นายวราเทพ รัตนากร ผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.), 5.นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, 6.นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, 7.นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.), 8.นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรค พท., 9.นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.), 10.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนากล้า (ชพก.)

11.นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรค พปชร., 12.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ อดีต สส.เชียงราย พรรค พท., 13.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล สส.แพร่ พรรค พท., 14.น.ส.จิราพร สินธุไพร รองหัวหน้าพรรค พท., 15.นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สส.ร้อยเอ็ด พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)

16.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, 17.นายสมบัติ ยะสินธุ์ สส.แม่ฮ่องสอน พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.), 18.นายพิทักษ์เดช เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป. และ 19.นายซูการ์โน มะทา สส.ยะลา พรรคประชาชาติ (ปช.)

ขณะที่เลขานุการ 6 คน ได้แก่ 1.นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ สัดส่วนพรรค พท., 2.นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส.เลย พรรค พท., 3.น.ส.ชนก จันทาทอง สส.หนองคาย พรรค พท., 4.น.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ สส.สุโขทัย พรรค พท., 5.นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ พรรค ภท. และ 6.น.ส.กุลวลี นพอมรบดี สส.ราชบุรี พรรค รทสช.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนายศรัณย์ได้เสนอชื่อโฆษก กมธ.ทั้ง 7 คน โดยมีชื่อ น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ สส.สมุทรปราการ และนายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล สส.เชียงใหม่ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) นั้น น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. ได้แย้งว่า ทั้งนายณัฐพลและ น.ส.พนิดาไม่ได้เสนอชื่อเป็นโฆษก กมธ. ขอให้นำรายชื่อทั้งสองรายชื่อออก ทำให้เหลือโฆษก กมธ.แค่ 5 คน ได้แก่ 1.นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรค ภท.,

2.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท., 3.น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท., 4.นายวรโชติ สุคนธ์ขจร สส.เพชรบูรณ์ พรรค พปชร., และ 5.นายยูนัยดี วาบา สส.ปัตตานี พรรค ปชป. แต่สุดท้ายมีผู้เสนอให้เพิ่มโฆษกที่เหลืออีก 2 คน รวมเป็น 7 คน คือนาย นายศาสตรา ศรีปาน สส.สงขลา พรรค รทสช. นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรี พรรค รทสช.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า ในทุกตำแหน่งพรรค ก.ก.ไม่ได้เสนอชื่อแม้แต่ตำแหน่งเดียว นอกจากนี้ ในที่ประชุม นายภูมิธรรมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะจัดให้มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงไปยังบริเวณหน้าห้องประชุม ห้องรับรองผู้ชี้แจง เพื่อให้สามารถติดตามการประชุมได้อย่างต่อเนื่อง ยกเว้นช่วงที่ประธานเห็นสมควรว่าเป็นการประชุมลับ

แต่ น.ส.ศิริกัญญาได้ขอให้มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงไปยังช่องทางสาธารณะ โดยอ้างอิงรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่พิจารณาการถ่ายทอดสดการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประมาณปี 2566 ว่าอยู่ในอำนาจการพิจารณาของประธานที่จะให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมหรือไม่

ทั้งนี้ มีกรรมาธิการไม่เห็นด้วย อาทิ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เนื่องจากกังวลว่าการอภิปรายงบประมาณบางครั้งจะพาดพิงไปถึงบุคคลภายนอกด้วย ซึ่งกฎหมายจะคุ้มครองเฉพาะคนที่พูดในห้องประชุม หากถ่ายทอดออกไปอาจจะทำให้เกิดปัญหาจนมีการฟ้องร้องกันได้ ขณะที่นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ระบุว่า ส่วนตัวเห็นว่าสิ่งที่ประธานเสนอมาก็เพียงพอแล้ว


เพราะข้อบังคับการประชุมสภาไม่ได้ใช้กับการประชุม กมธ. เพราะยังไม่ได้มีการแก้ไขข้อบังคับ หากถ่ายทอดสดออกไปแล้วมีการฟ้องร้องโดยเฉพาะข้าราชการของสภาจะเดือดร้อน ดังนั้น จึงขอให้ทำเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย ทำให้ น.ส.ศิริกัญญายินยอมให้พิจารณาเป็นไปตามเดิม ขณะที่ นางมนพร เจริญศรี เสนอในที่ประชุมว่าห้ามไลฟ์สดให้ห้องประชุมออกไปด้วย