เศรษฐา ประกาศดูแลคนฐานราก อัพเกรดประเทศไทย

เศรษฐา ทวีสิน

นายกฯ ลั่น พร้อมผลักดันนโยบายดูแลคนฐานราก ไปพร้อมกับการสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ ๆ  EV แลนด์บริดจ์ เพื่อสร้างการการเติบโตที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทย

วันที่ 29 มกราคม 2567 ที่ห้องแมกโนเลีย บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายคุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ ในงาน Dinner Talk “Thailand Level Up อัปเกรดประเทศไทย” โดยมีคณะผู้บริหาร อาทิ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าผู้บริหาร หน่วยงานทรูวิชั่นและมีเดีย กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการสถานี TNN ช่อง 16 ให้การการต้อนรับ

นายเศรษฐากล่าวตอนหนึ่งว่า การอัพเกรดประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างฐานรากที่แข็งแกร่ง ซึ่ง 4 เดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำในหลายเรื่อง ทั้งโครงการพักหนี้ ดูแลค่าครองชีพ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน การดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น เช่น ยางพารา รวมถึงเดินหน้าเจรจา FTA เปิดตลาดการค้าใหม่ ๆ โดยเร็ว ๆ นี้จะไปเจรจากับศรีลังกา การดูแลค่าแรงด้วยการขั้นปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพ การเข้าไปดูแลแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การแก้ปัญหายาเสพติดที่สามารถจับกุมได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และเข้าไปดูแลในพื้นที่ชายแดนที่มีปัญหา โดยเฉพาะในเขตที่ติดกับประเทศพม่า เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งในภูมิภาค

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ส่วนด้านการสนับสนุนการลงทุน รัฐบาลเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ที่จีนเข้ามาตั้งโรงงานและได้รับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน และเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามา แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังไม่ทิ้งโรงงานรถยนต์สันดาปของญี่ปุ่นที่เคยสร้างการเติบโตให้กับประเทศไทย ก็พร้อมให้การสนับสนุนเช่นกัน

นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแลนด์บริดจ์ เป็นนโยบายใหญ่ของรัฐบาล เพื่อรองรับการเติบโตของภูมิภาค ด้วยความขัดแย้งของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นทั้งโลก ไทยจะเป็นจุดยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ที่เชื่อมโยงการขนส่งไปในหลายภูมิภาค และยังสร้างการเติบโตให้กับประเทศ ซึ่งหากเทียบกับเวียดนาม ไทยเป็นรองแค่เรื่องเดียว คือข้อตกลง FTA

ส่วนการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ไทยให้ความสำคัญอย่างมาก ด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงข้อมูล สามารถรู้ข้อมูลการเดินทาง การยกเลิกเที่ยวบิน รวมทั้งจะพัฒนาด้านการบิน สร้างรันเวย์ที่ 3 และ 4 ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งรัฐบาลจะแถลงนโยบายเรื่องนี้ในเดือนมีนาคม

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลพร้อมดูแลคนฐานราก ด้วยมีนโยบายต่าง ๆ ที่กล่าวไปข้างต้น เพื่อหวังยกระดับฐานรากให้สูงขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ และที่สำคัญยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจไทยที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง


นอกจากนี้ ยังมีวงเสวนา แผนยุทธศาสตร์อัพเกรดประเทศไทย โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และต่อด้วยเสวนาแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาวะชะลอตัว โดยนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์ SMEs ไทย