ครม.ฟันข้าราชการใช้รถส่วนกลางโดยมิชอบ หากพบโทษไล่ออก-ปลดจากตำแหน่งทันที!

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าทางคณะรัฐมนตรีได้รับทราบข้อสังเกตของทางคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการที่ข้าราชการบางหน่วยงานนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง โดยสืบเนื่องมาจากทางคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับเรื่องร้องเรียนมาว่ามีข้าราชการบางหน่วยงานซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งที่ทางราชการจัดรถประจำตำแหน่งไว้ให้ ได้นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่งและมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากทางข้าราชการ

ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีการสั่งการแจ้งไปที่ทาง สปน.ให้มีการควบคุมและตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งถ้าตรวจสอบพบว่าผู้ใดมีการกระทำอย่างที่กล่าวมาข้างต้นจะถือว่าเป็นการทำผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง มีโทษไล่ออกหรือปลดจากตำแหน่งทันที โดยข้อสังเกตนี้จะใช้บังคับเฉพาะในส่วนของราชการในระดับกรม กระทรวง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติไว้

Previous articleประกันสังคมจ่ายเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็น 600 บาท เริ่ม 31 มกราคม 62 นี้
Next article“ครม.บิ๊กตู่” ไฟเขียวมาตรการซับน้ำตาชาวใต้ประสบภัยพายุ “ปาบึก”