ด่วน! มติพรรคพลังประชารัฐ ไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ. ทั่วประเทศ

พรรคพลังประชารัฐ มีมติไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ. ทั่วประเทศ เผยหารือกันแล้วพบว่าตามบทกฎหมายอาจมีข้อจำกัด

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษกพรรค เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค วันนี้ มีมติ ไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนจังหวัด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และจะนำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

โฆษกพรรคพลังประชารัฐ ให้เหตุผลว่า ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 34 ที่ระบุว่า

“ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ กระทำการใดใดโดยมิชอบ ด้วยหน้าที่ และอำนาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือดำเนินการใดใด ที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษ แก่ผู้สมัครใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ยุติ หรือระงับการกระทำนั้นได้ นั้น

ทางพรรค ได้หารือกัน แล้วพบว่าตามบทกฎหมาย ทำให้อาจจะมีข้อจำกัด ในการส่งผู้สมัครสนามท้องถิ่น ในนามของพรรค”