ประกาศเลือกตั้ง นายก อบจ. วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

กกต. เคาะ วันที่ 20 ธันวาคม 2563 จัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่สำนักงาน กกต. เสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง

ตามแผนดังกล่าว วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 จะเป็นวันที่ กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน และวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ การเลือกตั้งระดับจังหวัดครั้งนี้ จะถือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ ในรอบ 6 ปีหลังรัฐประหาร รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 22 พฤษภาคม 2557

ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวหลังการประชุมร่วมกับ กกต. ว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นสนามอื่นๆ จะทยอยจัดขึ้นตามความพร้อมต่อไป ขณะที่แหล่งข่าวจาก กกต. เคยระบุว่า การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. น่าจะเกิดขึ้นก่อนเดือนมีนาคม 2564 โดย กกต.กทม. นั้นมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งแล้ว

Advertisement