ขั้นตอน-หลักฐาน สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด-นายกอบจ.

ขั้นตอน-หลักฐาน สมัครเลือกตั้งเทศบาล
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำหรับผู้ที่ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ต้องเตรียมหลักฐานและค่าธรรมเนียมเท่าไหร่บ้าง ตรวจสอบได้ที่นี่ 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) และนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรก จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564

การสมัครรับเลือกตั้ง

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้

หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง

(๑) ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๑

(๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือ รูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง
ตามจำนวนที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(๔) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

(๕) ใบรับรองแพทย์

(๖) หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง

เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้  ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี  ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒

ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดสำเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง ๓ ปี (๒๕๖๐ , ๒๕๖๑ , ๒๕๖๒) ได้ที่สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง

(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถศึกษาข้อมูลได้จากพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th แอพพลิเคชัน Smart Vote
หรือสอบถามสายด่วน ๑๔๔๔

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ