เลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค. ไปไม่ได้ แจ้งเหตุผ่านออนไลน์ได้แล้ว

เลือกตั้ง ไปไม่ได้

กกต. เปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านออนไลน์ กรณีไม่สามารถไปเลือกตั้งเทศบาล วันที่ 28 มีนาคม

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นวันที่ 28 มีนาคม 2564 จำนวนเทศบาลทั้งสิ้น 2,472 แห่ง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ประกาศดังกล่าว ระบุว่า ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันดังกล่าว จะต้องแจ้งเหตุความจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

ช่องทางการแจ้งเหตุสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่ศาลาว่าการอำเภอ ทาง กกต. เปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ stat.bora.dopa.go.th และ ect.go.th หรือผ่านทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์”

หลังเข้าไปในระบบให้ทำการกรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่กําหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้ สิทธิ์เลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ

จากนั้น พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือจัดเก็บสําเนาข้อมูล ไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ