ประยุทธ์ นัด ศบค. ถกมาตรการล็อกดาวน์ 14 วัน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เคอร์ฟิว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ศบค.ชุดใหญ่ เตรียมประเมินมาตรการคลายล็อกรอบ 14 วัน วาระ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เคอร์ฟิว ทั่วราชอาณาจักร ที่จะสิ้นสุด 30 ก.ย. 64

วันที่ 6 กันยายน 2564 แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยกำหนดการประชุมที่สำคัญ ตามนโนบายของรัฐบาล และวาระงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม โดยในวันจันทร์ ที่ 6 กันยายน ซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์ หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาล เริ่มตั้งแต่ 09.30 น. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Video Conference ที่ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า

วันอังคาร เวลา 09.00-12.00 น. โดยประมาณ ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

โดยวาระสำคัญที่ระดับผู้บริหารกระทรวงด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคง ต้องเข้าร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรี คือ วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.ชุดใหญ่) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดการประเมินสถานการณ์การควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ รอบ 14 วัน


และเตรียมพิจารณาการขยาย หรือทบทวนการใช้อำนาจ ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งมาตรา 5 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ที่จะให้สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564 และมาตรา 9 ซึ่งใช้ออกข้อกำหนดต่าง ๆ และมาตรการเคอร์ฟิว และมาตรการคุมโรคอื่น ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับการล็อกดาวน์ คาดว่าจะมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การประกาศพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งมีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ไปแล้วทั้งหมด 13 ครั้ง ดังนี้

 • ขยายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 • ขยายครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 • ขยายครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 • ขยายครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
 • ขยายครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • ขยายครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
 • ขยายครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 • ขยายครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564
 • ขยายครั้งที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ขยายครั้งที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • ขยายครั้งที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 • ขยายครั้งที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2564
 • ขยายครั้งที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

นอกจากนี้ จะพิจารณา ประเมินผลการใช้ ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟู ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 31 ฉบับ เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ เดือนเมษายน 2564

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ