ไพบูลย์ ระทึก ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติสถานะ ส.ส. พลังประชารัฐ 20 ต.ค.นี้

ไพบูลย์ นิติตะวัน
ไพบูลย์ นิติตะวัน

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดลงมติสถานะ ส.ส. ของไพบูลย์ นิติตะวัน 20 ตุลาคมนี้ หลังยุบพรรคประชาชนปฏิรูป แล้วเข้าสังกัดพลังประชารัฐ ทั้งที่เป็น ส.ส.ปัดเศษ

วันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาคดีที่สําคัญและเป็นที่สนใจ ดังนี้ กรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (10) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่

ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน 50 คน ซึ่งเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวน สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ร้อง) ขอให้ส่ง คําร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 42 วรรคหนึ่ง ว่า

นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนปฏิรูป ได้สมัครเป็น สมาชิกพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7)ทั้งที่ผู้ถูกร้องยังคงต้อง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปอยู่จนกว่าการชําระบัญชีจะแล้วเสร็จ และมิได้เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนําไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง

กําหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลงมติและอ่านคําวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ