ของขวัญปีใหม่ ประยุทธ์ 7 ปี ลด-แลก-แจก-แถม

21 ธันวาคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ทุกกระทรวงจัดของขวัญปีใหม่ 2565 เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบ หลายกระทรวงแง้มกล่องของขวัญกันไปบ้างแล้ว โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง อาทิ ฟื้นช้อปดีมีคืน ลุ้นคนละครึ่งเฟส 4 แพ็กเกจรถยนต์อีวี ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% และเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้นปี’65

นับตั้งแต่ “พล.อ.ประยุทธ์” ยึดอำนาจ 22 พฤษภาคม 2557 คืนความสุข-แจกของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทยไปแล้ว 7 ปี ทะลักความสุขกันไป

ของขวัญปีใหม่ 2564 คนละครึ่ง-เติมเงินบัตรคนจน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อาทิ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม “ไลฟ์โปรลับ 25 โรงแรม ลดส่งท้ายปี 80% เชียงใหม่ เชียงราย”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาทิ โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” จำนวน 20,000 หน่วย ค่าเช่าหลังละ 999-3,500 บาท/เดือน ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน สำหรับกลุ่มเปราะบาง จำนวน 25,064 หลัง 20,000-40,000 บาทต่อหลัง

กระทรวงการคลัง อาทิ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 วงเงิน 3,500 บาท ไม่เกิน 10 ล้านคน โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

โครงการกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและ COVID-19 ในคราวเดียวกัน ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน อัตราเบี้ยประกันภัย 10 บาทต่อราย (รวมตัวกันเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป)

ของขวัญปีใหม่ให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลดเบี้ยปรับ อัตราร้อยละ 100 ที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ลดเบี้ยปรับลงเหลืออัตราร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีที่มาชำระหนี้ค้างชำระทั้งหมดให้มีสถานะปกติ

ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับ จากเดิมอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีเหลืออัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

เพิ่มอัตราการลดเงินต้นจากเดิมร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 5 กรณีชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้มาชำระหนี้คืน กยศ.

แบงก์รัฐชำระดีมีคืน

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ อาทิ ธนาคารออมสิน มอบเงิน 500 บาท ให้ลูกค้ารายย่อยใช้บริการสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท มีประวัติชำระหนี้ดีไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่ปรับโครงสร้างหนี้ ไม่เป็นหนี้ NPLs

ธ.ก.ส. โครงการชำระดีมีคืน โครงการลดภาระหนี้ ธอส. รับเงิน 1,000 บาท สำหรับผู้มีเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ประวัติชำระดี 48 เดือน ชำระค่างวดผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร รับเงิน 500 บาท ไม่เกิน 100,000 ราย สมัครใช้งานแอปพลิเคชั่นธนาคารและผูกบัญชีเงินฝาก-จ่ายค่างวด ธพว. เสริมสภาพคล่อง SMEs ไทย โครงการ “จ่ายดี มีเติม”

กระทรวงคมนาคม อาทิ กรมเจ้าท่า โครงการ “เจ้าท่าพาล่องเจ้าพระยา สวดมนต์ภาวนาข้ามปี” ครั้งที่ 5 บริการเรือข้ามฟากฟรี บขส.จัดบริการรถ Shuttle Bus บริการรับส่งฟรี มอบวัตถุมงคล จำนวน 999 เหรียญ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสายกรุงเทพฯ ทอท.บริการที่จอดรถฟรี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต

กรมทางหลวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี และตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน คูปองราคาสมนาคุณพิเศษถูกกว่าราคาเต็ม 5%

การทางพิเศษฯ ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา

รฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม สูงสุด 20 บาท (14-20 บาท) เดินทางต่อเนื่องทั้งสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรมจะมีอัตราค่าโดยสารสูงสุด 48 บาท

ร.ฟ.ท. มอบกระเป๋าส่งความสุข 10,000 ใบ ณ สถานีหัวลำโพง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด แจกสเปรย์แอลกอฮอล์ 1,500 ชิ้น แจกที่รองแก้วน้ำ 1,000 ชิ้น

ลดส่งเงินสมทบนายจ้าง-ลูกจ้าง

กระทรวงพาณิชย์ อาทิ ลดราคาช่วยประชาชน มหกรรมธงฟ้า ลดค่าธรรมเนียมและขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า มอบส่วนลดให้ผู้ประกอบการและประชาชน งานแสดงและจำหน่ายสินค้า

กระทรวงแรงงาน อาทิ กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินร้อยละ 0 ต่อปี งวดที่ 1-12 งวดที่ 13 จนสิ้นสุดสัญญา ร้อยละ 3

ลดอัตราเงินสมทบให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 3 ของค่าจ้าง 3 เดือน เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร จาก 600 บาท/ต่อเดือนต่อบุตร 1 คน เป็นอัตรา 800 บาท/เดือนต่อบุตร 1 คน ค่าคลอดบุตรเดิม 13,000 บาทต่อครั้ง เป็น 15,000 บาทต่อครั้ง ค่าฝากครรภ์เดิม 3 ครั้งในอัตรา 1,000 บาท เป็น 5 ครั้ง 1,500 บาท

กระทรวงมหาดไทย อาทิ สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย ของถูก ขายฟรี ของดี พาส่งออก ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาจัดให้ งานไฟในบ้าน หารคนละครึ่ง กับไฟฟ้านครหลวง ติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลด 1 แสน รถยนต์ 10 ค่ายดัง

กระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ จัดงาน OUTLET มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน ค่ายรถยนต์ชั้นนำ 10 ค่าย ให้ส่วนลดเงินสดพิเศษ 100,000 บาทต่อคัน ค่ายละ 10 คัน ส่วนลดเครื่องใช้ไฟฟ้า 30-70%

กระทรวงศึกษาธิการ อาทิ ลดภาระงานครู เพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน กระทรวงสาธารณสุข อาทิ โครงการ “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”

กระทรวงพลังงาน 3,829 ล้านบาท อาทิ ปตท.ตรึงราคาน้ำมัน ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2563-3 ม.ค. 2564 รวมมูลค่า 150 ล้านบาท ขยายเวลาคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2564 รวมมูลค่า 1,890 ล้านบาท

ปรับลดอัตราค่า Ft เดิม -12.43 สตางค์ เป็น -15.32 สตางค์ ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง 2.89 สตางค์ ระหว่าง 1 ม.ค.-30 เม.ย. 2564 ประหยัดค่าไฟฟ้าเดือนละ 400 ล้านบาท รวมมูลค่า 1,600 ล้านบาท

ขยายเวลายกเว้นการเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด ให้ผู้ประกอบการ กิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร การสูบน้ำเพื่อการเกษตร 3 เดือน รวมมูลค่า 150 ล้านบาท

มอบคูปองส่วนลดสำหรับซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว 25,000 สิทธิ์ และคูปองส่วนลดซื้อสินค้าชุมชน กฟผ. 17,000 สิทธิ์ รวมมูลค่า 15.8 ล้านบาท มอบคูปองส่วนลดครึ่งราคาที่พักเขื่อน กฟผ. 10,000 สิทธิ์ รวมมูลค่า 23 ล้านบาท

ช้อปของถูกในค่ายทหาร

กระทรวงกลาโหม อาทิ การจัดเตรียมกำลังเตรียมพร้อมเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนและพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศ

การจัดตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดจุดพักรถเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนกว่า 500 จุด ทั่วประเทศ ตามถนนสายหลักด้านหน้าที่ตั้งของหน่วยทหาร และถนนสายรองที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวทางทะเล จำนวน 6 จุด การจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคราคาถูก จำนวน 80 แห่ง ทั่วประเทศ ภายในพื้นที่ของหน่วยทหารทั่วประเทศ

เปิดแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ในเขตทหารทั่วประเทศ จำนวน 35 แห่ง โดยไม่คิดค่าบริการ บริการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางศาสตร์พระราชา จำนวน 30 แห่ง ในหน่วยทหารทั่วประเทศ

ของขวัญปีใหม่ 2563 ลดราคาน้ำมัน-คงค่าเอฟที

กระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรม “เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหาร” ปี 2563 ได้แก่ 1.งานสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.งานช่วยเหลือประชาชน และ 3.งานให้บริการและอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
กระทรวงมหาดไทย อาทิ สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจ ลดอัตราดอกเบี้ย ยื่นรังวัดโปร่งใสนัด 50 วัน ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาด ถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน สวนสาธารณะลอยฟ้า (พระปกเกล้าสกายปาร์ค)

กระทรวงพลังงาน อาทิ ลดราคาขายปลีกน้ำมันบี 10 และ อี 20 ลง 1 บาท/ลิตร ปตท.ตรึงราคาน้ำมันตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2562-2 ม.ค. 2563 คงอัตราค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บเดือนมกราคมถึงเมษายน 2563 จำนวน -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วยอีก 4 เดือน

กระทรวงคมนาคม อาทิ กรมทางหลวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี และตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน การทางพิเศษฯ ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ขสมก. อาทิ รับบัตรเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์ต่อการชำระค่าโดยสารรถประจำทางด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 1 ครั้ง ทอท. อาทิ ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง) ยกเว้นค่าจอดรถบัสโดยสารนักท่องเที่ยว (ภูเก็ต) ทำเมนูอาหารราคาประหยัด

กรมขนส่งทางบก-บขส. ตรวจรถฟรี 20 รายการ กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมล่องเรือสวดมนต์ข้ามปี ชูชีพเก่าแลกใหม่ 800 ชุด ไทยสมายล์ แอร์เวย์ บริการเมนูพิเศษ ร.ฟ.ท.แจกซองบรรจุข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซองละ 125 กรัม 25,000 ซอง

ของขวัญปีใหม่ปี 2562 ยกเว้นค่าธรรมเนียมทางด่วน

กระทรวงมหาดไทย อาทิ ศูนย์ดำรงธรรมด้านที่ดิน แบบบ้านสานฝัน โครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” โครงการ “ห้องน้ำสะอาดและปลอดภัย” 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพลังงาน อาทิ ลดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดลง 1 บาท/ลิตร โดยจะปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 0.5 บาท/ลิตร ส่วนที่เหลือเป็นการให้ความร่วมมือลดค่าการตลาดของผู้ค้าตามสภาพราคาตลาดที่ลดลง

กระทรวงคมนาคม อาทิ กรมทางหลวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) และ 9 (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกช่วงบางปะอิน-บางพลี การทางพิเศษฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

บขส.จัดบริการรถตู้รับ-ส่งฟรี ที่จองตั๋วล่วงหน้า บ.รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด จัดเดินรถฟรี ทอท.จอดรถฟรี (สุวรรณภูมิ) ขสมก.จัดรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรีในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว กรมเจ้าท่า จัดโครงการ “เจ้าท่าพาล่องสายชล ศิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562” 300 คน

กระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ ยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาตโรงงาน ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทั่วไทย จาก 6% เหลือ 4% (วงเงิน 250 ล้านบาท)

บ้านราคาถูก-การเคหะฯ ฟรีค่าโอน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาทิ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ Smart City จังหวัดภูเก็ต บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในโครงข่ายเน็ตประชารัฐ บริการโทรศัพท์ประจำที่และ TOT Mobile โปรปีใหม่ จาก my by CAT โครงการช้อป software ลดหย่อนภาษี 200% มูลค่าสูงสุด 10,000 บาทต่อราย ทดลองใช้บริการเรียกเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery : COD) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 3 เดือน

กระทรวงสาธารณสุข อาทิ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน ตรวจยีนแพ้ยา 10,000 คน จัดทำบัตร SMART CARD อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

กระทรวงแรงงาน อาทิ ขยายสิทธิลูกจ้างชั่วคราว ขยายความคุ้มครองสู่ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และลูกจ้างของสมาคม มูลนิธิ รวมทั้งองค์กรต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ได้สิทธิใหม่ และเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ช่างประชารัฐในชุมชน รักษาได้ทุกโรงพยาบาล พกบัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ (72 ชั่วโมงแรก)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ ส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก ปรับปรุงถนนคันคลองพื้นที่โครงการชลประทาน และก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาทิ สำนักงานธนานุเคราะห์คงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 25 สตางค์ต่อเดือน มอบบ้านมั่นคง 1,096 หลัง มอบบ้านพอเพียงชนบท 1,254 หลัง มอบบ้านริมคลอง 212 หลัง

ปรับปรุง ซ่อมแซม สร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ 1,000 หลัง สร้างบ้านแก่ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม จ.น่าน 75 หลัง การเคหะฯ ฟรีค่าธรรมเนียม ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ Sale โครงการบ้านเอื้ออาทรราคาพิเศษ 35 โครงการ/โครงการบ้านแลกบ้าน

ของขวัญปีใหม่ 2561 เน็ตประชารัฐ

กระทรวงมหาดไทย อาทิ 1.ตลาดประชารัฐ : สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2.สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน บนวิถีพอเพียง 3.สถานธนานุบาลท้องถิ่นทั่วไทย มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน 4.หมู่บ้านชุมชนสดใส ประชารัฐสุขใจ ปลอดภัยจากขยะอันตราย และ 5.ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข คลายทุกข์ด้านที่ดิน
กระทรวงแรงงาน

อาทิ 1.ชื่นชอบ ช่างแรงงาน บริการตรวจสภาพ ซ่อมบำรุงรถยนต์ จักรยานยนต์ 77 จุดทั่วประเทศ 2.ชื่นชม ช่างประชารัฐ บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนราคาถูก เต็มใจบริการด้วยคุณภาพมาตรฐานกระทรวงแรงงานทั่วประเทศกว่า 1,000 คน

3.ชื่นมื่น มีงานทำ จับคู่คนให้ตรงกับงาน จัดหางานให้ตรงใจรวมงานคนพิการ คนสูงวัย 70,000 อัตรา โดยมีตำแหน่งงานของผู้สูงวัย 2,500 อัตรา 4.ชื่นบาน บ้านประชารัฐ ให้ผู้ประกันตนกู้เงินซื้อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ 3% คงที่ 3 ปี รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย และ

5.ชื่นใจ ค่าเลี้ยงดูบุตร เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรแก่ผู้ประกันตนจากเดิม 400 เป็น 600 บาท ต่อคน/เดือนคราวละไม่เกิน 3 คน มีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ 1,200,000 คน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาทิ 1.เน็ตประชารัฐ 2.บริการขนส่งข้าวเพื่อช่วยชาวนาและขนส่งสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปในอัตราพิเศษ

ของขวัญปีใหม่ 2560 บินไทยตั๋วราคาพิเศษ

กระทรวงคมนาคม อาทิ ตรวจรถฟรี 2,000 แห่ง ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (สายบางปะอิน-บางพลี) ในช่วงปีใหม่และสงกรานต์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ขสมก.ไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ฟรี รฟท.ปรับความถี่ในการให้บริการ กรมเจ้าท่า พาล่องนาวา สวดมนต์ภาวนาข้ามปี

การบินไทย จัดทำแคมเปญบัตรโดยสารราคาพิเศษ เส้นทางญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย มะนิลา กัวลาสัมเปอร์ มอบบริการพิเศษแก่ลูกค้าที่ใช้ห้องบริการรับรองพิเศษ เช่น ให้บริการเมนูพิเศษคาวและหวาน ไทยสมายล์แอร์เวย์ เมนูอาหารสุดพิเศษจากร้าน After You บนเครื่องบิน ส่วนลดราคาบัตรโดยสาร 100 บาท จากราคาปกติ

ของขวัญปีใหม่ 2559 หมอประจำครอบครัว

กระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ งานแสดงสินค้า “ของขวัญปีใหม่ ร่วมใจซื้อของไทย ได้ของดี มีความสุข” งานจำหน่ายสินค้าราคาโรงงาน งานมหกรรมเครื่องหนัง “แฟนพันธุ์แท้เครื่องหนังไทย Leather Lovers”

กระทรวงสาธารณสุข อาทิ โครงการเสริมภูมิคุ้มกันเด็กไทยด้วยวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดเพื่อเป้าหมายกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลก โครงการมอบแขนขาเทียมให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ โครงการของขวัญผู้สูงอายุ “สังคมไทยห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ โดยทีมหมอครอบครัว” โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร

กระทรวงศึกษาธิการ อาทิ โครงการคืนครูสู่ห้องเรียน โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โครงการ Fix it Center อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน (หนึ่งคน…หนึ่งอาชีพ)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ลดค่าธรรมเนียมบริการทดสอบ สอบเทียบ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และชุมชน รากฟันเทียมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ชวนคนไทยตะลุยอวกาศ

ไหว้พระ 9 วัด-สวดมนต์ข้ามปี

กระทรวงวัฒนธรรม อาทิ กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด (วัดประจำรัชกาล) กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย-ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เข้าชมฟรี อวยพรปีใหม่ผ่านระบบ Online (ส.ค.ส. Online) ชุดความเป็นไทยสู่ใจประชาชน

กระทรวงแรงงาน อาทิ บริการ Smart Labour Mobile Application โดยการพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน ให้บริการข้อมูลค้นหาตำแหน่งงานว่าง ตรวจสอบเงินสะสมกรณีชราภาพ ตรวจสอบการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และร้องเรียนร้องทุกข์ด้านแรงงาน

ขยายสิทธิลูกจ้าง กรณีประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้สามารถเข้ารับการรักษาได้ ณ สถานพยาบาลของรัฐ โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างในกองทุนเงินทดแทน โดยเพิ่มการจัดประเภทกิจการ จาก 131 ประเภทกิจการ เป็น 1,090 ประเภทกิจการ และปรับอัตราเงินสมทบหลักให้เหมาะสมกับความเสี่ยง เปลี่ยนหลักการคิดอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์

โครงการ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบความสุขทั่วไทย ปั่นได้ ขับได้ สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” โดยประชาชนสามารถนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถจักรยานไปตรวจเช็กสภาพ หรือซ่อมบำรุงได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

จัดกิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีรถไฟหัวลำโพง สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สถานีขนส่งเอกมัย

เยี่ยมญาติผ่านออนไลน์

กระทรวงยุติธรรม อาทิ ส่งคำสั่งซื้อทรัพย์สินในการขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริการญาติเยี่ยมเด็กหรือเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม และสถานพินิจทั่วประเทศผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงพาณิชย์ อาทิ การจัดงาน “เทใจ..คืนสุข..เทศกาลปีใหม่” โครงการตลาดชุมชน โครงการธงฟ้า กิจกรรม “Thailand Online Mega Sale” การจัดงานตลาดนัดสินค้าชุมชน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” การจัดงาน “OTOP City”

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ ระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ Thailand Government Spending การ์ตูน animation infographic “Social Media ปลอดภัยถ้าใช้เป็น” มอบส่วนลดบริการ EMS SUPER SPEED 50 บาททุกชิ้น

ของขวัญ 2559 สำหรับลูกค้าบริการโทรศัพท์ประจำที่ของทีโอที ทุกเลขหมาย สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ my กสทฯ เปิดให้บริการฟรี WiFi สำหรับประชาชนทั่วไป

กระทรวงมหาดไทย อาทิ รวดเร็ว เห็นผล ทันใจ ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรม ท้องถิ่นไทย ใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข บัตรประชาชนไทย ใช้ได้ทุกบริการ ลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดค่าคัดสำเนา หนี้นอกระบบได้รับการแก้ไข ทุกอำเภอพร้อมใจ มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน OTOP NEXT นวัตกรรมชุมชน สร้างคน สร้างรายได้

สำนักงานที่ดินสร้างสุขทั่วไทย ลดค่าใช้จ่ายการโอนและจำนอง ออกโฉนดที่ดิน เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้ประชาชน แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข ประปาสร้างสุข ทุกครัวเรือน เมืองสว่างไสว ประชาชนปลอดภัย ห่วงใยลดโลกร้อน

กระทรวงคมนาคม อาทิ ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (สายบางปะอิน-บางพลี) ในช่วงปีใหม่และสงกรานต์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ในช่วงเทศกาลปีใหม่

เร่งลงนามโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3 เส้นทาง ได้แก่ สายพัทยา-มาบตาพุด สายบางปะอิน-นครราชสีมา สายบางใหญ่-กาญจนบุรี

เร่งรัดบำรุงและบูรณะปรับปรุงทางและสะพานทั่วประเทศ โครงการทางหลวงหมายเลข 12 ช่วงพิษณุโลก-หล่มสัก โครงการจัดทำช่องทางจักรยาน 13 แห่ง 12 จังหวัด 83 กิโลเมตร

บขส.โครงการโปรโมชั่นพิเศษตอนรับลมหนาว โครงการ Free WIFI ส่งใจ ส่งรัก โครงการ Safety 4 U ขสมก.ไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รถฟรี 20 คัน

ร.ฟ.ท.เพิ่มขบวนพิเศษเพิ่มเติมสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ขาไป 7 ขบวน ขากลับ 8 ขบวน และพ่วงเพิ่มตู้โดยสารชั้น 3 1-2 ตู้/ขบวน จัดสำรองขบวนพิเศษรองรับผู้โดยสารตกค้าง

รฟม.ขยายเวลาเดินรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล เพื่อรองรับประชาชนร่วมกิจกรรมเคานต์ดาวน์

การบินไทย แคมเปญบัตรโดยสารราคาพิเศษ ปรับลดอัตราค่าบริการไวไฟบนเครื่องบิน ทอท.ปรับปรุงเส้นทางจักรยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดอาคารโดยสาร อาคาร 2 ดอนเมือง

ไทยสมายล์แอร์เวย์ มอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้เดินทางผู้โชคดี โดยจับฉลากรางวัลบัตรโดยสารฟรีทุกเที่ยวบิน เที่ยวบินละ 1 รางวัล รวมมูลค่า 1 ล้านบาท

กดเงิน ATM ข้ามเขต ฟรีค่าธรรมเนียม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาทิ ลูกค้าที่เป็นหนี้การเคหะแห่งชาติ หากประนอมหนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะลดค่าปรับให้ถึงร้อยละ 80 มอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อาทิ กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) เมื่อกดเงินข้ามธนาคารหรือต่างพื้นที่ (ฟรีข้ามเขต) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ร่วมมือกับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการขยายระยะเวลาให้บริการรถไฟฟ้าถึงเวลา 02.00 น.

กระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรม “เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหาร” ปี 2559 อาทิการจัดเตรียมกำลังเตรียมพร้อม เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนและพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศ

จัดตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยจัดจุดพักรถ จุดบริการ ชุดแพทย์พยาบาล ชุดตรวจและซ่อมรถยนต์ ตามถนนสายหลักบริเวณด้านหน้าที่ตั้งของหน่วยทหาร รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวทางทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและด้านทะเลอันดามัน

จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคราคาถูกภายในพื้นที่ของหน่วยทหารทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในการลดค่าครองชีพ เปิดแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ในเขตทหารทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าบริการ ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหน่วยทหารทั่วประเทศ

กระทรวงการคลัง อาทิ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินและถอนเงินข้ามเขตภายในธนาคาร โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน เปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์ฟรี โดยกรมธนารักษ์

กระทรวงพลังงาน ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการฟื้นตัว ได้แก่ การลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และค่าไฟฟ้า

ของขวัญปีใหม่ 2558 รถเมล์ NGV-โรงกำจัดขยะ

7 ต.ค. 2557 พล.อ.ประยุทธ์ สวมหมวกนายกรัฐมนตรี-หัวหน้า คสช. มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึง-เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ เช่น การจัดหารถเมล์ NGV ใหม่ โรงงานกำจัดขยะ

25 พ.ย. 2557 กระทรวงวัฒนธรรมเด้งรับข้อสั่งการ พล.อ.ประยุทธ์ จัดของขวัญปีใหม่-ชุดใหญ่ อาทิ โดยเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 44 แห่งทั่วประเทศ และอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของชาติมาประดิษฐานให้ประชาชนเข้ากราบสักการะบูชา

ไหว้พระ 9 วัด โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้ความร่วมมือจัดรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก. ให้บริการรับ-ส่ง ฟรี

สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย-ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ณ วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เปิดอุทยานประวัติศาสตร์ 9 แห่ง และแหล่งโบราณสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศให้ประชาชนเที่ยวชมฟรี หุ่นไทยสันทนาการ สัญจร 4 ภาค ให้ประชาชนชมฟรี

มอบของขวัญปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ไทยทั่วถิ่น จะได้มีอยู่มีกิน ทั่วแดนดินสุขร่วมกัน โดยร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องและห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ จัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาไทย อวยพรปีใหม่ผ่านระบบ Online (ส.ค.ส. Online) สื่อถึงค่านิยมหลัก 12 ประการ

กระทรวงศึกษาธิการ มอบของขวัญ “เรียนรู้…สู่อาชีพ” ประกอบด้วย ของขวัญ 5 ชิ้น คือ 1.ครูพระราชทาน…สัญญาณจากฟ้า 2.กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน (หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ) 3.อาชีวะ ซ่อม สร้าง เสริม ส่งสุข 4.สัปดาห์อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ และ 5.อุดมศึกษาสร้างความรู้ สร้างอาชีพ สร้างความสุขสู่ชุมชน

กระทรวงคมนาคม อาทิ ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (สายบางปะอิน-บางพลี) ในช่วงปีใหม่และสงกรานต์

เร่งโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทที่ผ่านหน้าโรงเรียนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ ติดป้ายสัญญาณไฟกะพริบและตีเส้นจราจรเพิ่ม 100 แห่ง

ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถีในช่วงเทศกาลปีใหม่

บขส. จัดผังที่นั่งสำหรับสุภาพสตรี (Lady Zone) 10 ที่นั่ง ด้านหน้ารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น สายกรุงเทพฯ-นครพนม และสายกรุงเทพฯ-สกลนคร ขสมก.ติดตั้งสัญญาณ WIFI บนรถโดยสายปรับอากาศ 3 เส้นทาง ร.ฟ.ท.ติดตั้ง CCTV บน Lady Car ขบวนรถสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และสายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี

รฟม.ขยายเวลาเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นจากเวลาปกติ 2 ชั่วโมงในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 2557 ต่อเนื่อง 1 ม.ค. 2558 การบินไทย ปรับเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารอีก 10 กิโลกรัม ทุกเส้นทาง (ยกเว้นไปสหรัฐ) และทุกชั้นผู้โดยสาร ทอท.ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายในท่าอากาศยาน 6 แห่ง (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ตและหาดใหญ่)

ศูนย์ดำรงธรรม 24 ชั่วโมง

กระทรวงพาณิชย์ อาทิ จัดงานลดราคาจำหน่ายสินค้าเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ จัดทำสติ๊กเกอร์ LINE ค่านิยม 12 ประการ ระยะเวลาในการใช้งานสติ๊กเกอร์ 3 เดือน จัดงาน ICT Expo Grand Sale 2015 ลดราคาสินค้า 20-70% ในกลุ่ม IT, Telecom และเครื่องใช้ไฟฟ้า การประมูลสินค้าราคาถูก โครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี WI-FI โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 130,000 จุดทั่วประเทศ

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่ของทีโอที ทุกเลขหมาย จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าโทรเฉพาะที่โทรไปยังเลขหมายปลายทางที่เป็นโทรศัพท์ประจำที่ทุกโครงข่ายทั่วไทย

จัดโปรโมชั่นคืนประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการ เช่น ปรับลดค่าอินเทอร์เน็ต ON Net 15M/1M ลง 8% ปรับลดค่าโทรระหว่างประเทศ 001 ทุกประเทศ ลง 18%

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ กำจัดขยะมูลฝอยเก่าที่ตกค้างสะสมและปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต และแจกเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควันให้กับพื้นที่นำร่อง จัดที่ดินให้ราษฎรผู้ไร้ที่ดินทำกิน จัดทำเส้นทางจักรยานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จำนวน 147 แห่ง

เปิดให้เข้าเยี่ยมชม ใช้บริการ และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสถานที่ท่องเที่ยวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ อุทยานแห่งชาติ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กระทรวงกลาโหมจัดกิจกรรม “เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหาร” 51 แผนงาน/โครงการ ได้แก่ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาอาชีพ การให้บริการต่าง ๆ

จัดกิจกรรมทุกหน่วยทั่วประเทศ 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสัปดาห์ทำความสะอาดศาสนสถานและแหล่งชุมชนทั่วประเทศ จัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำ เปิดแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ในเขตทหารโดยไม่คิดค่าบริการ เปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหาร

กระทรวงมหาดไทย อาทิ ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชั่วโมง ท้องถิ่นโปร่งใส จัดสรรงบประมาณใหม่ ทั่วถึงเป็นธรรม ติดต่อราชการทันใจ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ 2558 ปีทองผังเมือง พัฒนาทั่วไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน รวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย เพื่อคนไทยมีความสุข

คลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ถนนสวย เดินได้ ปั่นได้ ค้าขายคล่องตัว สว่างไสวทั่วไทย จ่ายไฟทุกครัวเรือน LED สว่างไสว รับปีใหม่มหานคร ประปาสร้างสุข ทุกคนมีน้ำใช้ ประปาทันใจ คนไทยมีสุข ปากคลองตลาดโฉมใหม่ สะอาด ปลอดภัย สินค้าสดใหม่ทุกวัน

กระทรวงแรงงาน อาทิ จัดตั้ง “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart Job Center) เพิ่มสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน

กระทรวงสาธารณสุข อาทิ ฝังรากฟันเทียมได้ บริการวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด โครงการทีมหมอประจำครอบครัว

กระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ จัดกิจกรรมคาราวานสินค้าราคาโรงงาน โดยคัดสรรสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาล ซอสปรุงรส อาหารจากบริษัทในเครือซีพี กระจายออกไปจำหน่ายใน 9 ชุมชนใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ 30-40

การจัดงานแฟร์ทั่วไทย รวม 6 แห่ง เน้นสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าเอสเอ็มอี และสินค้าเด่นของจังหวัด โดยจัดในเมืองท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

กระทรวงยุติธรรม อาทิ กิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดี กิจกรรมการขายทอดตลาดในวันเสาร์ โครงการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษ

กระทรวงต่างประเทศ อาทิ เปิดให้บริการหนังสือเดินทางในวันเสาร์เป็นกรณีพิเศษที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 16 แห่งทั่วประเทศ

7 ปี ประยุทธ์ ลด-แลก-แจก-แถม ความสุขล้นทะลัก


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ