จับตาวาระ ครม. แก้กฎหมายประกันสังคม ดึงเงินชราภาพออกมาใช้ก่อน

ประกันสังคม-เงินชราภาพ

จับตาวาระ ครม.ก่อน ประยุทธ์ บินอเมริกา ชงร่างแถลงวิสัยทัศน์ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ พ่วงวาระลับ-ริมแดง ก.แรงงาน เสนอ แก้พ.ร.บ.ประกันสังคม ดึงเงินชราภาพออกมาใช้ก่อน กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่ม 16 สาขาอาชีพ มหาดไทย ขออนุมัติกฎกระทรวงอนุญาตต่างชาติศักยภาพสูงลงทุนในไทย ก.คลัง ขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในกิจการ Data Center – มาตรการ REIT buy-back

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 19/2565 การแต่งกายชุดผ้าไทยแขนยาว

โดยจะเป็นการประชุมครม. ก่อนที่พล.อ.ประยุทธ์จะเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ที่สหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์จะออกเดินทางในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ซึ่งระหว่างนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีรักษาการณ์

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ตามคำเชิญของ นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2

การประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ 2 นี้ สหรัฐฯ เป็นฝ่ายเสนอจัดขึ้น โดยเสนอทาบทามมาตั้งแต่ปลายปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

ในการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ มีกำหนดการสำคัญนอกเหนือจากกำหนดการในกรอบการประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ โดยจะเป็นโอกาสให้ได้พบหารือกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงของสหรัฐฯ ทั้งประธานาธิบดีและผู้แทนระดับสูงอื่นๆ เพื่อผลักดันความร่วมมือการขับเคลื่อนการฟื้นฟู และการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาค

รวมทั้ง เป็นโอกาสให้พบกับภาคเอกชนสหรัฐฯ เพื่อย้ำความพร้อมของไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ย้ำความพร้อมของไทยในการเป็นห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งกับสหรัฐฯ และความพร้อมของไทยในการเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชนสหรัฐฯ ทั้งเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาที่ยั่งยืน พลังงานสะอาด และยานยนต์ไฟฟ้า

ตลอดจนเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 2022 ของไทย นำเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งสามารถต่อเนื่องสู่การเป็นเจ้าภาพของสหรัฐฯ ในปี 2023

สำหรับวาระสำคัญที่จะเข้าสู่ที่ประชุมครม.พิจารณามี ดังนี้

Advertisement

เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ กระทรวงต่างประเทศขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงวิสัยทัศน์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ และเรื่องลับ เอกสารแจกและเก็บคืนในที่ประชุม

กระทรวงกลาโหมขอความเห็นร่างผนวกการแลกเปลี่ยนข้อมูล เรื่อง การตรวจจับจากระยะไกลสำหรับการป้องกันพื้นที่รอบฐานทัพระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา

สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เสนอการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์ข้อมูล (Data Center)

กระทรวงพาณิชย์เสนอการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ของเกษตรกรที่มีวันเพาะปลูกก่อน 1 เมษายน 2563 และเก็บเกี่ยวหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2563 (เพิ่มเติม)

กระทรวงมหาดไทยเสนอข้อเสนองบประมาณการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป ตามมติครม.ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 และวันที่ 19 เมษายน 2565

คกก.ฯ ทุนหมุนเวียน เสนอความเห็นเรื่อง การกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนหรือนำไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมตามร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ กระทรวงแรงงานเสนอ ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยไม่ถือเป็นวันลา

เรื่องวาระสำคัญของรัฐบาล อาทิ กระทรวงการคลังเสนอมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดในการซื้อทรัพย์สินคืน (มาตรการฯ REIT buy-back)

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ อาทิ กระทรวงแรงงานเสนอการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ 16 สาขา

กระทรวงมหาดไทยเสนอประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย