ร่างกฎหมายคู่ชีวิตวุ่น รัฐบาลชงประกบ#สมรสเท่าเทียม ฝ่ายค้านรับไม่ได้

สมรสเท่าเทียม กม.คู่ชีวิต
ภาพจาก มติชน

ประชุมสภาวุ่น รัฐบาลชงร่างกฎหมายคู่ชีวิต ประกบสมรสเท่าเทียม ฝ่ายค้านรับไม่ได้ เหมือนกันตรงไหน เอาปากกกามาวง

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 มติชนรายงานว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่….) พ.ศ…. หรือ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่เสนอโดย นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ โดยเป็นฉบับที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ

ทั้งนี้ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) เสนอให้นำ 1.ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ… ที่ ครม. เสนอ 2.ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ…. ครม. เป็นผู้เสนอ และ 3.ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ… ที่เสนอ โดยนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ปชป. และคณะ มาร่วมพิจารณาพร้อมกัน เพราะมีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน

สมรสเท่าเทียม กม.คู่ชีวิต
ภาพจาก มติชน

ทำให้ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ลุกขึ้นโต้ว่า “ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่จะเสนอให้ร่างกฎหมายที่เหลือมาพิจารณาร่วมกับร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกลไปพร้อมกัน เพราะมีหลักการแตกต่างกัน ถ้าวิปรัฐบาลเห็นว่า เหมือนกันตรงไหน ก็เอาปากกามาวงให้ดูว่า เกี่ยวเนื่องกันทำนองเดียวกันตรงไหน การที่รวมเล่มร่างกฎหมายมาแล้ว ทั้งที่ยังไม่มีมติรวมเล่ม ตกลงใครสั่ง”

“ส่วนที่บอกว่า เขาจะเอาแบบนี้ เขาคนนี้ที่นั่งในสภาหรือเขาที่นั่งทำงานที่ทำเนียบรัฐบาล ถ้าไม่เอาก็คือไม่เอา แต่อย่านำมารวมกัน พรรคร่วมฝ่ายค้านรับไม่ได้” นายณัฐวุฒิ กล่าว

ขณะที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยที่จะให้รวมพิจารณา เพราะขั้นตอนในการเสนอร่างกฎหมายประกบ ตนอยู่ในสภามาไม่เคยเห็น และตามข้อบังคับการประชุม ข้อที่ 64 ระบุชัดเจนว่า ญัตติใดที่ถึงวาระการพิจารณาในที่ประชุมแล้ว การเสนอญัตติที่มีหลักการเดียวกันจะกระทำไม่ได้

การที่ ครม. เสนอกฎหมายที่มีหลักการเดียวกันเข้ามาอีก 2 ฉบับ และ ส.ส.รัฐบาลอีก 1 ฉบับ แล้วประธานรับรองญัตติและบรรจุเข้าระเบียบวาระ จึงถือเป็นการเริ่มต้นที่ผิด และหากมีการยื่นศาลรัฐธรรนูญ กฎหมายที่ประกาศใช้ก็ตกทั้งฉบับ ดังนั้นรัฐบาลอย่าดื้อดึงดัน เพราะจะทำให้เกิดความเสีย

ทางด้าน วิปรัฐบาลยันสามารถนำมาพิจารณาพร้อมกันได้ แต่ฝั่งฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ลุกขึ้นยืนยันว่า “ฝ่ายค้านกังวลว่า เราจะร่วมกระทำผิดด้วยไม่ได้ และเราไม่ได้ดื้อดึง เราจะเป็นองค์ประชุมให้ ไม่วอล์กเอาต์ แต่จะงดโหวต ซึ่งจะเป็นหลักฐานว่า ท่านจงใจขัดข้อบังคับ และรัฐธรรมนูญ เราไม่ได้ขู่”

สมรสเท่าเทียม กม.คู่ชีวิต
ภาพจาก มติชน

ทำให้นายชวน หลีกภัย ชี้แจง โดยให้ฝ่ายกฎหมายสภาดูเรื่องนี้ ว่าเคยใช้ในข้อบังคับที่ 64 เพราะตนไม่ต้องการอะไรที่ผ่านไปแล้วมีปัญหา ซึ่งในข้อบังคับ 64 นั้น ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสามารถทำได้ และเคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2552 และ 2553 เรื่องการเสนอการใช้ที่ดินหวงห้ามที่ไม่ใช้ประโยชน์

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังคงถกเถียงกัน จนในที่สุด ประธานสภา นายชวน หลีกภัย ได้ขอมติที่ประชุม แต่ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นท้วงประธานว่า การโหวตมีความหมายมาก เสียงละ 1 แสนบาท ดังนั้น ขอเตือนไว้ก่อนว่า อย่ากดบัตรแทนกัน และขอให้แพนกล้องไปให้ทั่วห้องประชุม เพราะวันนี้ยังไม่มีความเกรงกลัวต่อความผิด ทำให้นายชวน แจงว่า ถ้าเป็นอย่างที่นายพิเชษฐ์พูด ขอให้ไปดำเนินคดีแจ้งความ เพราะหากพูดไปลอย ๆ จะทำให้เสียหายต่อสภา


จากนั้น ที่ประชุมได้ลงมติเห็นด้วยให้นำร่างทั้ง 4 ฉบับมาพิจารณารวมกัน ตามที่นายชินวรณ์เสนอ และให้ลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการแยกแต่ละฉบับ โดยที่ประชุมใช้เวลาถกเถียงในส่วนนี้นานกว่า 1 ชั่วโมง

สมรสเท่าเทียม กม.คู่ชีวิต
ภาพจาก มติชน