มหาดไทย เซ็นคำสั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศ ช่วยสนับสนุนชุดลูกเสือ-เนตรนารี

มหาดไทย เซ็นคำสั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศ ช่วยเหลือสนับสนุนชุดลูกเสือ-เนตรนารี

มหาดไทย เซ็นคำสั่งผู้ว่าฯทั่งประเทศ ช่วยเหลือสนับสนุนชุดลูกเสือ เนตรนารี ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง หากเกินความสามารถ ขอให้แจ้งปลัด

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือ เรื่อง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ระบุว่า ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2565 และมีประเด็นการพิจารณาเรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ซึ่งมีการเรียกร้องให้งดเครื่งแบบลูกเสือและเนตรนารีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เล็งเห็นว่า การแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารี เป็นการปลูกฝังความรัก และความภูมิใจในความเป็นลูกเสือ และเนตรนารี อีกทั้งชุดลูกเสือเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือและเนตรนารี

ทั้งนี้ หากผู้ปกครองรายใดมีฐานะยากจนขัดสน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่บุตรได้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้การช่วยเหลือสนับสนุนช่วยเหลือ หากเกินความสามารถขอให้แจ้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ในโอกาสแรกด้วยจะขอบคุณยิ่ง

หนังสือ-ลูกเสือ-เนรตนารี

Advertisment