ตรีนุช กำชับสถานศึกษา ยืดหยุ่นวิชาลูกเสือ ไม่จำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบ

ตรีนุช เทียนทอง
ตรีนุช เทียนทอง

ตรีนุช กำชับสถานศึกษา ยืดหยุ่นวิชาลูกเสือ ไม่จำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบ ให้มีสัญลักษณ์เฉพาะบ่งบอก หวังช่วยลดภาระผู้ปกครอง

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีโลกโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่ เกี่ยวกับราคาค่าชุดลูกเสือที่มีราคาสูง อาจจะทำให้ผู้ปกครองแบกรับค่าใช้จ่ายชุดไม่ไหวว่ากระทรวงศึกษาธิการ รับทราบปัญหาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มาโดยตลอด

“ก่อนหน้านี้ได้ย้ำไปยังสถานศึกษาทุกแห่งแล้วว่า สิ่งใดที่ไม่จำเป็น และจะเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ปกครอง ขอให้สถานศึกษายืดหยุ่นการจัดการเรียนการสอน โดยบางวิชาอย่างเช่น วิชาลูกเสือ ที่ต้องมีการแต่งเครื่องแบบก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการแต่งเครื่องแบบ แต่ขอให้มีสัญลักษณ์เฉพาะบ่งบอกให้รู้ว่าเด็กได้เรียนวิชาลูกเสือ

ที่ผ่านมาตนได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่สถานศึกษาได้รับทราบถึงแนวปฏิบัตินี้แล้ว แต่ครั้งนี้จะกำชับสื่อสารทำความเข้าใจให้มากขึ้น”

นางสาวตรีนุชกล่าวอีกว่า สำหรับชุดลูกเสือถูกจัดอยู่ในโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ในหมวดเครื่องแบบนักเรียน โดย ศธ.จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำบัญชีจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายรายหัว โดยผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนด้วยตนเอง

Advertisment

อย่างไรก็ตาม ทราบถึงภาระค่าใช้ความจำเป็นของผู้ปกครองเป็นอย่างดี และขณะนี้ ศธ.กำลังอยู่ระหว่างปรับอัตราค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน

ทั้งนี้ในส่วนวิชาลูกเสือ ถือเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้ปลูกฝังวินัยให้แก่ผู้เรียน และสร้างจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม แต่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาจจะต้องปรับกิจกรรมการเรียนวิชาลูกเสือ ให้มีความยืดหยุ่นและมีความทันสมัยมากขึ้น