ประยุทธ์ สั่งรับมือผลกระทบวิกฤตอาหาร-พลังงาน-เศรษฐกิจ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกฯ สั่งเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบวิกฤตอาหาร พลังงาน เศรษฐกิจ สั่งกระทรวงเกษตรดูแลห่วงโซ่การส่งออก เพราะทำรายได้เข้าประเทศ 3.16 ล้านล้าน ช่วง 5 เดือนแรก

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายากรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีข้อสั่งการโดยเน้นย้ำเรื่องเศรษฐกิจฐานราก ได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และทุกส่วนราชการร่วมกันขับเคลื่อน

รวมถึงมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดกลไกแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ตามห่วงระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 และในช่วง 6 เดือนถึงเดือนธันวาคม โดยให้เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบวิกฤตด้านเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ ทั้งวิกฤตเรื่องอาหารและวิกฤตด้านพลังงาน

รวมทั้งส่งเสริมแนวทางใหม่ ๆ ในการสนับสนุนและส่งเสริมการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแล ห่วงโซ่การส่งออกของภาคเกษตร โดยเน้นย้ำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าส่งออกที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในหมวดของสินค้าอุตสาหกรร,ที่เพิ่มขึ้น 15 เดือนต่อเนื่อง โดยใน 5 เดือนแรกเพิ่มขึ้นถึง 11.3% ซึ่งทำเงินเข้าประเทศ 3.16 ล้านล้านบาท