ครม.อนุมัติคนละครึ่งเฟส 5 แจกคนละ 800 บาท เริ่มจ่ายกันยายน 2565

คนละครึ่งเฟส5

ครม.อนุมัติคนละครึ่งเฟส 5 คน แจกคนละ 800 บาท เงินเข้าแอปเป๋าตังกันยายนนี้ 26.5 ล้านคน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เสนอโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ให้คนจำนวน 26.5 ล้านคน ได้ประโยชน์รัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนด ในอัตราร้อยละ 50

ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน ใช้งบประมาณ 2.1 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินการ 4 เดือน (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2565) โดยให้สิทธิประชาชนผู้ได้รับสิทธิ ตั้งแต่ 1 กันยายน-31 ตุลาคม 2565