ชาติไทยพัฒนา ขอแบ่งงบฯซื้อเครื่องบิน-เรือดำน้ำ มาช่วยเหลือชาวนา

เรือดำน้ำ ชาวนา

ส.ส.ชาติไทยพัฒนา ขอแบ่งงบฯกลาโหม ซื้อเครื่องบิน-เรือดำน้ำ มาช่วยเหลือชาวนา พร้อมแฮชแท็ก #เอาเงินชาวนากลับคืนมา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม กล่าวถึงกรณีเงินช่วยเหลือชาวนา ปี 2564/2565 ที่กำลังจะถูกยกเลิกในงบประมาณปี 2566 เนื่องจากกรมการข้าวได้นำเสนอโครงการใหม่เพื่อช่วยเหลือชาวนา แต่มีความซ้ำซ้อนกับโครงการเดิมจึงจำเป็นต้องยกเลิกว่า

เงินช่วยเหลือชาวนา ปี 2564/2565 คือโครงการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์เป็นการจ่ายขาดให้เกษตรกร อัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ รวมได้รับเงิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า โดยมีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 4.69 ล้านครัวเรือน ใช้เงินงบประมาณปีละ 53,871 ล้านบาท นำใช้จ่ายกับ ธ.ก.ส. 1,100 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 54,972 ล้านบาท

ต่อมาเพิ่มเป็น 55,567 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2566 กรมการข้าวได้มีการเปลี่ยนโครงการช่วยเหลือชาวนา ด้วยการจัดทำโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรสำหรับการจัดซื้อและซ่อมแซมครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ซึ่งมีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร 4.69 ล้านครัวเรือน จ่ายขาดในอัตราไร่ละ 700 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 5 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 3,500 บาท ใช้งบฯ 12,560 ล้านบาท ซึ่งนั่นหมายถึงเงินช่วยเหลือชาวนา 20,000 บาทต่อครัวเรือน จะถูกยกเลิกหายไปโดยปริยาย

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า สำหรับโครงการใหม่ที่กรมการข้าวจัดทำขึ้นนั้น ตนเห็นด้วยในหลักการที่ต้องการลดต้นทุนการผลิต เพราะโครงการเดิมก็ใช้จำนวนเงินต่อปีสูงมาก เป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดิน แต่อยากให้ร่วมกันพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเสียก่อน ว่า

1.โครงการใหม่จะสามารถดำเนินการลดต้นทุนได้จริงหรือไม่ 2.ชาวนาได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือไม่ และใครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรการเกษตรที่จัดซื้อ 3.เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะต้องได้รับเงินเต็มตามจำนวนไม่รั่วไหล

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า ตนอยากฝากไปยังกรมการข้าว คำนึงถึงต้นทุนการผลิต เช่น ปุ๋ย น้ำมัน ยาฆ่าแมลง ค่าครองชีพ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าเดิมมากหลายเท่าด้วย และให้มองยาวไปจนถึงการประกันราคาข้าวให้เกษตรกรที่จะเหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนี้

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฐวุฒิยังได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุถึงการยกเลิกเงินช่วยเหลือชาวนา ข้อความว่าเพลง ตื่นเถิดชาวนา ตื่นเถิดชาวนา อย่าหลับไหลลุ่มหลง ชาติจะเรืองดำรง ก็เพราะเราทั้งหลาย ถ้ามัวหลับมัวหลง เราก็คงไม่ได้ #ซื้อเครื่องบิน F-35 ราคา 13,800 ล้าน คืนไป/ชื้อโดรน 4,000 ล้าน คืนไป/เรือดำน้ำ กว่า 20,000 ล้าน คืนไป #เอาเงินชาวนากลับคืนมา