พฤกษาผุด “อินโนพรีคาสท์“ ขายลูกค้าทั่วไปปี’66 เป้ารายได้ 1 พันล้าน

Precast พฤกษา

เจ้าพ่อพรีแคสต์ “พฤกษา โฮลดิ้ง” ปรับโครงสร้างกิจการ ตั้งบริษัทใหม่ “อินโน พรีคาสท์” ทำธุรกิจระบบก่อสร้างสำเร็จรูปเต็มรูปแบบ ปูทางสร้างโอกาสหาผู้ร่วมทุน-พันธมิตรธุรกิจในอนาคต เผยกำลังผลิตสร้างบ้านสำเร็จรูปปีละ 15,600 หลัง เจาะขายลูกค้าทั่วไป ตั้งเป้ารายได้ปี 2566 จำนวน 1,000 ล้านบาท

แตก 2 บริษัทลูกลุยพรีแคสต์

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2566 ที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้น เพื่อกระจายความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพสร้างรายได้ประจำ (recurring income) ให้มีความต่อเนื่อง ล่าสุด คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างองค์กรและจัดตั้งบริษัทใหม่ “อินโน พรีคาสท์” เพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต

โดยแยกหน่วยธุรกิจพรีแคสต์ออกมา จากเดิมมีโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท วิธีการโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ให้แก่บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดย บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง ผ่านบริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 1 จำกัด และบริษัท ควอตซ์ โฮลดิ้ง 2 จำกัด ปัจจุบันได้จัดตั้งทั้ง 2 บริษัทแล้วเสร็จเรียบร้อย

พร้อมกันนี้ มีการปรับโครงสร้างบริหารจัดการใหม่ โดยมอบหมายให้นายพรเทพ ศุภธราธาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อจัดจ้างและซัพพลายเชน บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด รับผิดชอบเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนธุรกิจพรีแคสต์หรือระบบก่อสร้างสำเร็จรูป โดยกระบวนการปรับโครงสร้างกิจการจะเสร็จสิ้นภายในต้นปี 2566

“การปรับโครงสร้างในครั้งนี้ เป็นไปตามกลยุทธ์การสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทพฤกษาฯ เพื่อให้แต่ละธุรกิจมีความคล่องตัว บริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจพรีแคสต์ได้ร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ ๆ สอดรับกับการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นทุกปี ล่าสุดโรงงานพรีแคสต์มีการลงทุนนวัตกรรมสีเขียวเข้ามาใช้เพื่อสร้างบ้านคาร์บอนต่ำ ตอบโจทย์ทำธุรกิจยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรม” นายอุเทนกล่าวพฤกษา

Advertisment

Precast พฤกษา

ชูนวัตกรรมรักษ์โลก

นายพรเทพ ศุภธราธาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ทิศทางตลาดพรีแคสต์มีแนวโน้มเติบโตตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น ดีเวลอปเปอร์หันมาเลือกใช้แผ่นพรีแคสต์มากขึ้น เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง

ทั้งนี้ โรงงานพฤกษาเป็นโรงงานพรีแคสต์สีเขียวที่มีกระบวนการผลิต “zero waste” แห่งแรกของไทย โดยกลุ่มพฤกษาฯ นำความคิด outside-in innovation เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดมีรูกลวง (hollow core) เพื่อลดการใช้ซีเมนต์ ใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนีที่ทันสมัยที่สุดในโลก มีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการผลิต ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูง สามารถผลิตได้ครบทุกส่วนของบ้าน รวมกับระบบการจัดเก็บแผ่นแบบอัตโนมัติที่มีความแม่นยำในการส่งสินค้าไปยังโครงการก่อสร้างต่าง ๆ

ดังนั้น บริษัท อินโน พรีคาสท์ จึงมีศักยภาพกำลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศ สามารถผลิตที่อยู่อาศัย 15,600 หลัง/ปี เบื้องต้น ในปี 2565 มียอดรับรู้รายได้ (backlog) การขายแผ่นพรีแคสต์ภายนอกกลุ่มบริษัทพฤกษาฯ มากกว่า 500 ล้านบาท ในปี 2566 จึงเพิ่มเป้ายอดขายเป็น 1,000 ล้านบาท

Advertisment

“กระบวนการผลิตพรีแคสต์ของพฤกษาฯ คาดว่าการใช้เทคโนโลยีสีเขียวทั้งแนวทางลดขยะให้เป็นศูนย์ การใช้แผ่นพรีแคสต์แบบ hollow core และใช้เทคโนโลยี CarbonCure การใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ที่จะเริ่มติดตั้งในช่วงต้นปี 2566 จะทำให้ลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพรินต์ 15,098 ตันคาร์บอน/ปี เทียบเท่าปลูกต้นไม้ 1.5 ล้านต้น ตอบโจทย์เทรนด์สำคัญในการลดคาร์บอนฟุตพรินต์ เพื่อให้โครงการมีจุดขายก่อสร้างด้วย low carbon precast ลูกค้าจะได้บ้านที่มีคุณภาพ แข็งแรง และมีส่วนช่วยลดการสร้างมลพิษต่อโลกได้เช่นกัน” นายพรเทพกล่าว