เสร็จแล้ว! เลนจักรยานถนน 304 ปั่นขึ้น “เขาใหญ่-เขาแผงม้า-คลองปลากั้ง”

เส้นทางปั่นจักรยาน เขาใหญ่ เขาแผงม้า คลองปลากั้ง
เส้นทางสุขภาพ - ประพันธ์ บริสารคุณ

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า กรมได้ปรับปรุงยกระดับมาตรฐานโครงข่ายทางเพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โดยได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย นม.3052 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 – บ้านท่ามะปรางค์ (ตอนที่ 2) อำเภอวังน้ำเขียว, ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

พร้อมก่อสร้างทางจักรยาน ซึ่งเป็นสายทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาแผงม้า อุทยานแห่งชาติคลองปลากั้ง อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง และอุทยานแห่งชาติทับลาน

รวมถึงเส้นทางดังกล่าวยังมีแหล่งสินค้าทางการเกษตรที่น่าสนใจ เช่น ผลิตภัณฑ์จากองุ่น ฯลฯ และยังเป็นโครงข่ายที่เชื่อมระหว่างถนนมิตรภาพ อำเภอปากช่อง ไปยังถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 อีกด้วย

ถนนสายความสุข-สุริยา ผลหาญ เลนปั่นจักรยานเขาใหญ่
ถนนสายความสุข-สุริยา ผลหาญ

การก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย นม.3052 มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 บริเวณ กม.ที่ 168+300 อยู่ในพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งลักษณะการก่อสร้าง
เป็นการขยายผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไหล่ทาง จำนวน 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ระยะทางประมาณ 44.165 กิโลเมตร


ก่อสร้างและปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 แห่ง พร้อมก่อสร้าง ทางจักรยาน (แยกจากผิวจราจร) บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ระยะทาง 333 เมตร ใช้งบประมาณ ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 349 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

เลนปั่นจักรยานขึ่นเขาใหญ่ เส้นทางปั่นจักรยาน เขาใหญ่ ไบค์เลน เขาใหญ่ ทางคนเดินเท้า เลนจักรยาน เขาใหญ่ทางปั่นจักรยาน อุทยานเขาใหญ่ เขาแผงม้า คลองปลากั้ง ปั่นจักรยาน อุทยานเขาใหญ่ เขาแผงม้า คลองปลากั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ