LPN แจกพ็อกเกตบุ๊ก “COVID-19 วิกฤติและโอกาส We turn crisis into opportunity”

หนึ่งในพี่ใหญ่วงการอสังหาริมทรัพย์เมืองไทย ค่าย LPN มีประสบการณ์ 34 ปี ผ่านวิกฤติเศรษฐกิจนับไม่ถ้วน โดย Best Practices ครั้งล่าสุดมาจากวิกฤติสถานการณ์โควิด-19 ยาวนาน 3 ปีเต็ม ทำให้ LPN ในฐานะรับบริหารนิติบุคคลคอนโดฯและบ้านจัดสรร 200 โครงการ ตกผลึกกับการรับมือโรคระบาดจากภาคสนาม นำเสนอเป็นพ็อกเกตบุ๊กที่แน่นไปด้วยคุณภาพ เพื่อส่งต่อเป็นองค์ความรู้สู่สังคม

โดยผู้บริหาร “คุณมีน-โอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN ก็ข้ามผ่านวิกฤติครั้งนี้มาได้

ซึ่งได้รับการการันตีการบริหารจัดการองค์กร โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้นำแผนการเผชิญกับวิกฤติ COVID-19 จากบริษัทจดทะเบียนมาคัดเลือกเป็นกรณีตัวอย่าง

โดย LPN เป็น 1 ใน 149 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกมาบันทึกไว้ใน “Sustainable Development Showcase 2020 : แนวทางการจัดการภาวะวิกฤติ COVID-19”

จนกลายเป็นที่มาของการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทย รวมไปถึงแนวทางในการรับมือกับวิกฤติที่เกิดขึ้นของภาคธุรกิจ โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Advertisment

ซึ่งอธิบายไว้อย่างละเอียดครบถ้วนในรูปแบบของหนังสือพ็อกเกตบุ๊กขนาดพกพา “COVID-19 วิกฤติและโอกาส” We turn crisis into opportunity

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับองค์กรภาครัฐและเอกชน เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย อธิบายรายละเอียดเป็นระบบเป็นขั้นตอน สามารถนำกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นไปปรับใช้ได้ เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญกับวิกฤติต่างๆ ครั้งต่อไปในอนาคต

สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อขอรับหนังสือได้ฟรี ! (จำนวนจำกัด) ณ อาคารลุมพินี ทาวเวอร์  สำนักงานใหญ่ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร โทร 0-2285-5011 ต่อ 226

Advertisment

คุณโอภาส ศรีพยัคฆ์