โกอินเตอร์ “บินฟรี มีงานทำ” ลงทะเบียนด่วน กรมการจัดหางาน 10 เม.ย. นี้

พิพัฒน์ รัชกิจประการ
พิพัฒน์ รัชกิจประการ

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ชวนคนไทยร่วมกิจกรรม “บินฟรี มีงานทำต่างประเทศ” ลุ้นทำงานไต้หวันเขตปลอดแผ่นดินไหว ฟรี! งานภาคอุตสาหกรรม การผลิต และการก่อสร้าง

วันที่ 9 เมษายน 2567 นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 อัตราภายในปี 2567 โดยขยายตลาดแรงงานใหม่ในต่างประเทศและรักษาการจ้างงานในตลาดแรงงานเดิม

จึงจัดโครงการส่งเสริมการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนหางานต่างประเทศทราบวิธีไปทำงานอย่างถูกต้อง 5 วิธี ผ่านการมอบของขวัญให้คนหางาน จำนวน 50 คน ไปทำงานไต้หวันเขตพื้นที่ปลอดแผ่นดินไหว ในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

โดยไม่มีค่าบริการและไม่ต้องจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้-10 เมษายน 2567 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ วันที่ 11 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas และเพจ FACEBOOK กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

สมชาย มรกตศรีวรรณ
สมชาย มรกตศรีวรรณ

นายสมชายกล่าด้วยวว่า คุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็นคนไทย ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบ ม.6 ขึ้นไป ไม่มีประวัติอาชญากรรม และไม่มีโรคต้องห้าม โดยบริษัทจัดหางานจะเป็นผู้จัดส่ง โดยไม่เสียค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน

Advertisment

ผู้โชคดีจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายส่วนตัว ได้แก่ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตรวจประวัติอาชญากรรม รวมประมาณ 6,550-7,550 บาท ผู้สนใจร่วมกิจกรรม “บินฟรี มีงานทำต่างประเทศ” มีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas
  2. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QR CODE “บินฟรี มีงานทำต่างประเทศ”
  3. กด LIKE กด SHARE กดติดตาม เพจ FACEBOOK กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 02 245 6706 หรือ 02 245 6708 หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

บินฟรีมีงานทำ