สาวโวย! บริษัทประกันชื่อดัง ส่งข้อความ “บัตรทอง เตียงสนาม รออยู่”

สาวโวย ปฏฺิเสธบริษัทประกัน ถูกส่งข้อความกลับมา “บัตรทอง เตียงสนาม รออยู่”

วันที่ 28 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้เผยแพร่เรื่องราว ซึ่งระบุมีบริษัทประกันชื่อดังแห่งหนึ่งได้โทรศัพท์มาขายประกัน แต่ตนเองปฏิเสธ ต่อมาปรากฏข้อความจากหมายเลขที่โทรเข้ามา ว่า “บัตรทอง เตียงสนาม รออยู่”

ทั้งนี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่าวได้อัพเดตเพิ่มว่า ขณะนี้บริษัทประกันชื่อดังได้รับเรื่องไปนี้ไปแล้ว

หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความเห็น กว่า 3.5 พันครั้ง และถูกส่งต่อกว่า 1 หมื่นครั้ง (ณ เวลา 20.50 น.) ตัวอย่างเช่น “ขายอย่างไรให้ตกงาน”, บางรายระบุ “ทำลายภาพลักษณ์คนขายประกันเสียหมด”, บางรายระบุว่า “เตียงสนามก็ไม่ได้แย่ ดีกว่าไม่ได้เตียง” แต่ที่หนักสุดระบุว่า ให้แจ้งไปสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อถอดถอนใบอนุญาตไปเลย

 

หลักจรรยาบรรณ 10 ข้อตัวแทนการขายประกัน

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระบุว่า หลักจรรยาบรรณและศีลธรรม ของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่ประกาศโดยนายทะเบียนประกันวินาศภัยและนายทะเบียนประกันชีวิตนั้นเป็นดั่งคัมภีร์ที่ตัวแทนและนาย หน้าประกันภัยต้องประพฤติปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด


หากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่ได้บัญญัติไว้ ก็อาจจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ หากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยทุกคน สามารถประพฤติตนตามหลักจรรยาบรรณและศีลธรรมได้ ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพประกันภัย มี 10 ข้อดังนี้

 1.  มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ
 2. ให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผู้เอาประกันภัย
 3. รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
 4. เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อการพิจารณารับประกัน
  หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์
 5. ไม่เสนอแนะผู้ขอเอาประกันภัย ทำประกันภัยเกินความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยหรือเสนอขาย นอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย
 6. ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบำเหน็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เอาประกันภัย
 7. ไม่แนะนำให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อทำสัญญาใหม่ หากทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์
 8. ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิตหรือบริษัทประกันภัยอื่น
 9. หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ
 10. ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ

โควิด-19 ทำธุรกิจประกัน “แข่งดุ”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในวงกว้าง ส่งผลให้โรงพยาบาลหลายแห่ง ไม่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ทั้งหมด ในหลายพื้นที่ได้ตั้งโรงพยาบาลสนามและ Hospitel ที่มาจากคำว่า Hospital (โรงพยาบาล) + Hotel (โรงแรม) คือหอผู้ป่วยโควิด-19 แบบเฉพาะกิจโดยปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการเพื่อรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น

ยิ่งสถานการณ์เข้าสู่ขั้นวิกฤตแบบนี้ ประชาชนจึงหาวิธีบริหารความเสี่ยงมากขึ้น ทำให้ “ประกันโควิด” มียอดกรมธรรม์รวมเกือบ 11 ล้านฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) เป็นสาเหตุให้ตัวแทนประกันจากบริษัทต่าง ๆ แข่งขันกันหาลูกค้าดุเดือดขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ