พิพัฒน์ โชว์ความพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคท่องเที่ยว 2565

นักท่องเที่ยว

“พิพัฒน์” โชว์ความพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุเอเปคท่องเที่ยว 2565 เน้นไอเดีย “ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” พร้อมใช้เวทีเรียกความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทยในสายตาต่างชาติ

วันนี้ 5 สิงหาคม 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบ “Low Carbon”

ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวของ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จาก 21 เขตเศรษฐกิจกว่า 300 คน

พิพัฒน์ รัชกิจประการ

การจัดประชุมครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “Regenerative Tourism : การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน” เป็นแนวคิดที่เน้นการจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และวิถีชุมชนรวมถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น การปรับสมดุลจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับคุณภาพของการท่องเที่ยวมากกว่าปริมาณนักท่องเที่ยว สนับสนุนให้คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

นายพิพัฒน์กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ยังเป็นการแสดงความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก พร้อมทั้งประเทศไทยจะมุ่งสู่แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสื่อสารกับชาวไทย ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดรับนักท่องเที่ยว

“การประชุมในครั้งนี้มีความสำคัญ เพราะการท่องเที่ยวหลังยุคโควิดน่าจะเป็นการท่องเที่ยวในมิติใหม่ และมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม” นายพิพัฒน์กล่าว

ในการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยจะผลักดันให้เกิดขึ้น คือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้มีอนาคตที่ดีกว่าเดิม

ส่วนประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเสนอแนวคิดคือ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ต่อยอดมาจากแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เพื่อช่วยฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ดูแลรักษาทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม เกิดการกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมคู่ขนาน ได้แก่ การจัดสัมมนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “Co–Creating Regenerative Tourism” กิจกรรมทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวตลาดน้อย ย่านเจริญกรุง และสามพรานโมเดล จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวชุมชน และสามารถเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดหลักของการประชุม


นายพิพัฒน์กล่าวว่า ขอเชิญชวนให้คนไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่น และชวนชาวไทยร่วมกันสนับสนุนแนวคิด “การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน” ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ