ท่องเที่ยวไทยรายได้ส่อหลุดเป้า “พิพัฒน์” คาดโกยเงิน 1.08 ล้านล้าน

นักท่องเที่ยว
Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP

รายได้ท่องเที่ยวไทยส่อหลุดเป้า “พิพัฒน์” คาดท่องเที่ยวไทยโกยรายได้ลดจาก 1.5 ล้านล้าน เหลือ 1.08 ล้านล้าน ชาวไทยออกเดินทาง 120 ล้านคน-ครั้ง

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี 2565 จำนวน 10 ล้านคน ชาวไทยออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจำนวน 120 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้จากท่องเที่ยวรวม 1.08 ล้านล้านบาท คิดเป็น 6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ของไทย

โดยแบ่งเป็นรายได้จากชาวไทยออกท่องเที่ยวในประเทศ 6.7 แสนล้านบาท และชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย 4.3-4.4 แสนล้านบาท

จากข้อมูลพบว่าตั้งแต่ 1 มกราคม-17 กันยายน 2565 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 5.43 ล้านคน และ ททท.คาดว่า 3 เดือนสุดท้ายของปี คาดจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยประมาณ 1.5 ล้านคนต่อเดือน ส่งผลให้ทั้งปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยประมาณ 10 ล้านคน

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เคยกำหนดเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ราว 1.5 ล้านล้านบาท ชาวไทยออกเดินทาง 160 ล้านคน-ครั้ง ชาวต่างชาติเข้าไทย 10 ล้านคน แต่พบว่านักท่องเที่ยวจากประเทศระยะไกลยังไม่เดินทางเข้าไทย ทำให้ปรับลดเป้าหมายเหลือ 1.2 ล้านล้านบาท และล่าสุดเหลือ 1.08 ล้านล้านบาท

ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตัวแปรที่สำคัญในการสร้างรายได้ของภาคการท่องเที่ยวไทย คือ ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของนักท่องเที่ยว ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยมาจากประเทศระยะใกล้และมีระยะเวลาพำนักสั้น เช่น ชาวมาเลเซีย

อย่างไรก็ตาม สำหรับการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไทย ต้องจับตาว่าหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ จะช่วยให้นักท่องเที่ยวใช้ระยะเวลาพำนักนานขึ้นหรือไม่

ส่วนความท้าทายของตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ คือ หลายประเทศในเอเชียเริ่มผ่อนคลายมาตรการพรมแดน ทำให้ชาวไทยส่วนหนึ่งเริ่มออกเดินทางต่างประเทศ ขณะที่ส่วนหนึ่งยังรอการเปิดประเทศปลายทางยอดนิยม เช่น ญี่ปุ่น เชื่อว่าหากทางการญี่ปุ่นผ่อนคลายมาตรการเข้าออกประเทศ น่าจะทำให้กลุ่มครอบครัวชาวไทยออกเดินทางไปญี่ปุ่นแทนการท่องเที่ยวในประเทศ

“เป้านักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย 160 ล้านคน-ครั้ง ถือเป็นเป้าที่ท้าทายมาก ส่วนตัวยังมองโลกในแง่ดี หากมีงบประมาณกระตุ้นการออกเดินทาง หรืองบฯ Booster Shot พร้อมออกมาตรการกระตุ้นต่าง ๆ นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยน่าจะมากกว่า 120 ล้านคน-ครั้ง” นายยุทธศักดิ์กล่าว