เกาะหมาก ติด 1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนของโลก ปี 2022

เกาะหมาก
แฟ้มภาพ

เกาะหมาก เข้าตาชาวโลก ติด 1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนของโลก ปี 2022

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และ ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. เข้าร่วมพิธีและรับมอบรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลกประจำปี 2022 (Top 100 Destination Sustainability Stories 2022) ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก (ประเทศกรีซ)

ซึ่งในปีนี้ เกาะหมาก จังหวัดตราด ประเทศไทย เป็น 1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้รับรางวัลในปีนี้ โดยมีการเสนอชื่อเพื่อให้คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนจากทั่วโลกพิจารณาตามเกณฑ์สากล และ อพท. ได้จัดทำรายงานสถานะการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์ของ Green Destinations Standard จำนวน 15-30 ข้อ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวพัฒนามาจากเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)

และนอกจากรายงานแล้ว อพท.ยังได้ส่งเรื่องราวเกี่ยวกับ Best Practice ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนของตน ที่เรียกว่า Sustainability Story เพื่อให้หน่วยงานบริหารแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกได้มีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วย

สำหรับพื้นที่เกาะหมาก ได้ส่งเรื่อง “The journey to become the first low carbon destination in Thailand” เป็นเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเกณฑ์สากล ทั้งนี้ ในปี 2022 นี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกที่ได้รางวัลในปีนี้ เช่น บ้านห้วยปูแกง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองสาปยา (จังหวัดชัยนาท) เกาะเซนโตซา (ประเทศสิงคโปร์) เมืองไนเมเก้น (ประเทศเนเธอร์แลนด์) เมืองฮากาเนะและเมืองโอสึ (ประเทศญี่ปุ่น) เมืองนอร์มังดี (ประเทศฝรั่งเศส)

สำหรับ เกาะหมาก จ.ตราด เป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Destination) เป็นแห่งแรกมามากกว่า 10 ปี และผลักดันกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำ การจัดการขยะ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า รางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (Top 100 Destination Sustainability Stories) จัดขึ้นโดย Green Destinations พร้อมพันธมิตรองค์กรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อมอบรางวัลให้กับแหล่งท่องเที่ยว 100 แห่งที่มุ่งสร้างการท่องเที่ยวยั่งยืน ไปพร้อมกับการดึงดูดนักท่องเที่ยว