โพลชี้ นักท่องเที่ยวไทยมั่นใจกับการท่องเที่ยวมากขึ้น

นักท่องเที่ยว

โพลชี้ นักท่องเที่ยวไทยเชื่อมั่นอุตฯ ท่องเที่ยวมากขึ้น ปลายทางสุดฮอตลิสต์เดิม กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-ภูเก็ตมองสถานการณ์โควิด-วันหยุดยาว-ความพร้อมทางการเงิน ปัจจัยออกเดินทางช่วงปลายปี

วันที่ 26 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (กทก.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 555 คน ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความเชื่อมั่นต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่ 80% เพิ่มขึ้น 20.2 BPS จากการสำรวจครั้งก่อนหน้า

โดยจังหวัดที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทาง 3 อันดับแรกในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2565 คือ กรุงเทพมหานคร 11.1% เชียงใหม่ 9.91% และภูเก็ต 6.3% ตามลำดับ

ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนั้น แบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภท ป่าไม้ น้ำตก ภูเขา ถ้ำ ล่องแก่ง จำนวน 38.44% แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด จำนวน 25.53% และสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสนุก ฯลฯ จำนวน 14.41%

รายงานระบุต่อไปว่า สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2565 การแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรคฝีดาษลิง 15.6% วันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน 15.6% ความพร้อมด้านการเงิน 14.4%

ส่วนความเหมาะสมของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2565 ผู้ตอบแบบสอบถามมองว่า การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่นักท่องเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยเห็นด้วยกว่า 54.6% เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ตามด้วยเป็นส่งเสริมและสนับสนุนการกิจกรรมด้านท่องเที่ยว จำนวน 12.4% เพิ่มวันหยุดต่อเนื่องพิเศษ จำนวน 11.7%

ผู้ตอบแบบสอบถาม สะท้อนความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการด้านสุขอนามัยของการบริการด้านการท่องเที่ยว โดยมองว่า เครื่องบิน มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยสูงถึง 80.7% ร้านอาหาร 78.6% สถานพักแรม 78.1% สวนสนุก 74.6% เรือโดยสาร 73.2% รถโดยสาร 73.2%

นอกจากนี้ ผลการสำรวจระบุว่า กระแสการท่องเที่ยวในปี 2566 เป็นการท่องเที่ยวแบบเช่นเดียวกับคนท้องถิ่น ตามด้วยการทำงานพร้อมออกเดินท่องเที่ยว และท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ