แอร์ไลน์เริ่มฟื้น รายได้-กำไร ไตรมาส 1/66 เขียวยกแผง

ภาพถ่ายบริเวณหาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต นักท่องเที่ยวถ่ายภาพคู่กับเครื่องบินที่กำลังจอด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ซึ่งระดับความสูงของเครื่องบินอยู่ค่อนข้างใกล้พื้นดิน
หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต Photo by Madaree TOHLALA / AFP

แอร์ไลน์เอเชียเริ่มฟื้น เห็นสัญญาณกลับสู่ระดับก่อนโควิด ด้านสายการบินของไทยได้อานิสงส์ต่างชาติแห่เดินทาง ไตรมาส 1/2566 การบินไทย-ไทยแอร์เอเชีย-บางกอกแอร์-ทอท. โกยกำไร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) พบว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ อุตสาหกรรมการบินของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอยู่ระหว่างการฟื้นตัว หนึ่งในนั้นสะท้อนผ่านรายงาน “Air Passenger Market Analysis” ประจำเดือนมีนาคม 2566

โดยปริมาณการขนส่งผู้โดยสารซึ่งคิดเป็นคนต่อกิโลเมตร (Revenue Passenger Kilometer : RPK) ของสายการบินในภูมิภาคเอเชียเติบโต 158.9% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และคิดเป็นสัดส่วน 79.4% ของเดือนมีนาคม 2562 ก่อนการระบาดของโควิด-19

ขณะที่ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ค่าดังกล่าวคิดเป็น 73.7% เทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2562 สะท้อนถึงการฟื้นตัวในปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร

ส่วนปริมาณการขนส่งผู้โดยสารของเที่ยวบินระหว่างประเทศเติบโต 283.1% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วน 64.4% ของเดือนมีนาคม 2562 ก่อนการระบาดของโควิด-19

ด้านปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (Available. Seat-Kilometer : ASK) เติบโต 109% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และคิดเป็นสัดส่วน 80.9% ของเดือนมีนาคม 2562 ก่อนการระบาดของโควิด-19

ฟากฝั่งสายการบินในประเทศไทย ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เริ่มรายงานผลการดำเนินงานแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในไตรมาส 1/2566 นี้ สายการบินจำนวน 3 ราย ได้รายงานผลประกอบการที่เป็นบวก วันนี้ประชาชาติธุรกิจ ได้รวบรวมผลประกอบการแต่ละสายการบิน รวมถึง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยสรุปได้ ดังนี้

การบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือ THAI

 • รายได้รวม 41,507 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 12,523 ล้านบาท
 • ผู้โดยสาร 3.52 ล้านคน
 • อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Load Factor) 83.5%
 • จำนวนเครื่องบิน 65 ลำ (รวม 20 ลำ จากสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์)
 • อัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบิน (Aircraft Utilization) 12.3 ชั่วโมง

ไทยแอร์เอเชีย

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV

 • รายได้รวม 9,814.8 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 359.4 ล้านบาท
 • ผู้โดยสาร 4.58 ล้านคน
 • อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Load Factor) 92%
 • จำนวนเครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติการ 45 ลำ
 • อัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบิน (Aircraft Utilization) 11.8 ชั่วโมง

บางกอกแอร์เวย์ส

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA

 • รายได้รวม 5,743 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 879.4 ล้านบาท
 • ผู้โดยสาร 1.11 ล้านคน
 • อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Load Factor) 87.1%
 • จำนวนเครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติการ 30 ลำ
 • อัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบิน (Aircraft Utilization) 8.3 ชั่วโมง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 • รายได้รวม 11,095.15 ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ 1,931.38 ล้านบาท
 • จำนวนเที่ยวบิน 314,083 เที่ยวบิน
 • จำนวนผู้โดยสาร 49.46 ล้านคน แบ่งเป็นในประเทศ 24.96 ล้านคน ต่างประเทศ 24.5 ล้านคน

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการบินทุกภูมิภาคทั่วโลกในไตรมาส 1 ปี 2566 มีการฟื้นตัวอย่างมาก จากการยกเลิกข้อจำกัดในการเดินทางของประเทศต่าง ๆ รวมถึงความต้องการเดินทางที่สูงขึ้นของผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

ส่งผลให้มีอัตราการเติบโตของปริมาณการขนส่งผู้โดยสารทุกภูมิภาคทั่วโลกเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 58.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสายการบินในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีอัตราการเติบโตมากที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 126.0

สำหรับภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมามีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2565 เป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยและหลาย ๆ ประเทศรวมถึงจีนและญี่ปุ่นได้เปิดประเทศ ประกอบกับการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ.ไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่าในไตรมาส 1 ปี 2566 จำนวนผู้โดยสารยังเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยวสำคัญ สะท้อนให้เห็นทิศทางการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบินที่ยังมีแนวโน้มแข็งแกร่ง โดยเฉพาะตลาดเส้นทางระหว่างประเทศ ประกอบกับไตรมาสนี้เริ่มเห็นการเติบโตของตลาดจีนช่วงท้ายไตรมาสชัดเจน หลังจากที่จีนยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ตารางแสดงผลประกอบการสายการบินต่าง ๆ ประกอบด้วยการบินไทย ไทยแอร์เอเชีย บางกอกแอร์เวย์ส และทอท.