บางกอกแอร์เวย์ส กวาดรายได้ไตรมาส 1/66 ทะลุ 5.7 พันล้านบาท

บางกอกแอร์เวย์ส

“บางกอกแอร์เวย์ส” ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2566 เผยมีรายได้รวม 5,743 บาท เพิ่มขึ้นถึง 238% จากไตรมาสที่ 1/2565 ที่มีผลกำไรสุทธิ 879.4 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของรายได้บัตรโดยสารของธุรกิจการบิน-ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการบินทุกภูมิภาคทั่วโลกในไตรมาส 1 ปี 2566 มีการฟื้นตัวอย่างมาก จากการยกเลิกข้อจำกัดในการเดินทางของประเทศต่าง ๆ รวมถึงความต้องการเดินทางที่สูงขึ้นของผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

ส่งผลให้มีอัตราการเติบโตของปริมาณการขนส่งผู้โดยสารทุกภูมิภาคทั่วโลกเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 58.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสายการบินในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีอัตราการเติบโตมากที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 126.0

พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

สำหรับภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 1/2566 ที่ผ่านมา มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2565 เป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยและหลาย ๆ ประเทศรวมถึงจีนและญี่ปุ่นได้เปิดประเทศ ประกอบกับการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก

โดยในไตรมาสที่ 1/2566 บริษัทมีรายได้รวม 5,743.0 บาท เพิ่มสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 238.2 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ที่มีกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 1,230.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 248.9 และมีผลกำไรสุทธิสำหรับงวดเท่ากับ 879.4 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของรายได้บัตรโดยสารของธุรกิจการบิน และรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 342.8 และร้อยละ 100.4 ตามลำดับ

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.6 จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบิน และค่าบริการผู้โดยสารเป็นหลัก

ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในเส้นทางหลัก อาทิ กรุงเทพฯ-สมุย กรุงเทพฯ-ภูเก็ต กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ สมุย-ภูเก็ต กรุงเทพฯ-ตราด และเส้นทางต่างประเทศ ในเที่ยวบินสมุย-สิงคโปร์ ส่งผลให้ในไตรมาสนี้บริษัทขนส่งผู้โดยสาร 1.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 198.3 มีจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการทั้งหมด 11,124 เที่ยวบิน และอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสารร้อยละ 87.1 ซึ่งผู้โดยสารต่างประเทศของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สส่วนใหญ่เดินทางมาจากภูมิภาคยุโรป คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของผู้โดยสารทั้งหมด

นายพุฒิพงศ์กล่าวด้วยว่า การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในไตรมาสที่ 1/2566 สำหรับบริษัทภายใต้การบริหารในเครือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้แก่ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS Ground) มีจำนวนสายการบินลูกค้าเพิ่มขึ้น 4 สายการบิน เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีจำนวนสายการบินลูกค้าที่ให้บริการด้านอุปกรณ์ภาคพื้นดิน 77 สายการบิน


และบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จำกัด (WFS-PG Cargo) มีจำนวนสายการบินลูกค้าเพิ่มขึ้น 4 สายการบิน เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีจำนวนสายการบินลูกค้าที่ให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศจำนวน 71 สายการบิน ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตต่อไปได้ในอนาคตอันใกล้