ต่างชาติเที่ยวไทยมกราคม 2567 ทะลุ 3 ล้านคน จีนเบอร์หนึ่ง เข้าไทย 5 แสน

นักท่องเที่ยวหลายคนถ่ายภาพอ่าวมาหยา เกาะพีพี บนเรือ ก่อนถึงแนวกั้นกำหนดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นักท่องเที่ยวถ่ายภาพอ่าวมาหยา เกาะพีพี บนเรือ ก่อนถึงแนวกั้นกำหนดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

ต่างชาติเที่ยวไทยเดือนมกราคม 2567 ทะลุ 3 ล้านคน จีนเข้าไทยเบอร์หนึ่งเกิน 5 แสน เชื่อวีกหน้าเทศกาลตรุษจีน ชาวแดนมังกรทะลักเข้าไทยต่อ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 3,513,155 คน โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 • จีน 617,578 คน
 • มาเลเซีย 377,383 คน
 • รัสเซีย 249,377 คน
 • เกาหลีใต้ 247,915 คน
 • อินเดีย 187,570 คน

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (29 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2567) กลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้ และตลาดระยะไกลกลับมาฟื้นตัว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน (ตลาดระยะใกล้) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.37 หรือ 34,979 คน จากสัปดาห์ก่อนหน้า จากการมีจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น และอินโดนีเซีย (ตลาดระยะใกล้) ที่มีการเดินทางท่องเที่ยวก่อนวันเลือกตั้งทั่วไป

ในภาพรวมไทยช่วงวันที่ 29 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2567 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งสิ้น 770,008 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 42,803 คน หรือ 5.89% คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 110,002 คน โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่

 • จีน จำนวน 172,876 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 25.37%
 • มาเลเซีย จำนวน 76,807 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 9.19%
 • รัสเซีย จำนวน 51,721 คน ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 13.32%
 • เกาหลีใต้ จำนวน 44,008 คน ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 6.47%
 • อินเดีย จำนวน 40,786 คน ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 0.63%

ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะเดือนมกราคม 2567 พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมจำนวน 3,035,296 คน เพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยว 5 อันดับแรก เดินทางมาจาก

 • จีน 508,563 คน
 • มาเลเซีย 321,704 คน
 • รัสเซีย 222,571 คน
 • เกาหลีใต้ 219,167 คน
 • อินเดีย 162,831 คน
ตารางแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือนมกราคม 2567 ซึ่งจีนครองอันดับ 1 ที่ 5 แสนคน
ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานระบุต่อไปว่า สำหรับสัปดาห์ถัดไป กองเศรษฐกิจคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมีปัจจัยจากการออกเดินทางก่อนเทศกาลตรุษจีน และจำนวนเที่ยวบินขาออกที่เพิ่มขึ้นของจีน การลงนามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา หรือการยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน ประกอบกับการท่องเที่ยวก่อนวันเลือกตั้งทั่วไปในอินโดนีเซีย การยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรีให้แก่นักท่องเที่ยวจีน และคาซัคสถาน การขยายเวลาพำนักแก่นักท่องเที่ยวรัสเซีย