ต่างชาติเที่ยวไทย 2 ล้านคน ไร้เงายุโรป สหรัฐ ติดท็อป 5

นักท่องเที่ยวเด็กและผู้ใหญ่กำลังเดินอยู่ริมชายหาดถ้ำพระนาง จังหวัดกระบี่ ท่ามกลางท้องฟ้าแจ่มใส และวิวภูเขาหินปูนกลางทะล
นักท่องเที่ยวกำลังเดินอยู่บนหาดถ้ำพระนาง อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ ภาพถ่ายโดย Mladen ANTONOV / AFP

ต่างชาติเที่ยวไทยปี 2567 สามสัปดาห์แรกของปีทะลุ 2 ล้านคน จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ติดท็อปทรี ยังไร้เงาสหรัฐ ยุโรป เชื่อโมเมนตัมจีนยังเป็นบวกจากมาตรการวีซ่าฟรี

วันที่ 23 มกราคม 2567 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ณ วันที่ 22 มกราคม 2567 พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยสะสมตั้งแต่วันที่ 1-21 มกราคม 2567 ทั้งสิ้น 2,015,942 คน โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  • จีน จำนวน 306,805 คน
  • มาเลเซีย จำนวน 218,453 คน
  • เกาหลีใต้ จำนวน 153,135 คน
  • รัสเซีย จำนวน 150,286 คน
  • อินเดีย จำนวน 105,740 คน

รายงานระบุว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา (15-21 มกราคม) นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้มีการฟื้นตัว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามากที่สุด โดยมีปัจจัยจากความต้องการท่องเที่ยวต่างประเทศ และจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นของจีน การยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวจีน

ส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมา ในภาพรวมไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 715,579 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 20,753 คน หรือ 2.99% คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 102,226 คน โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่

  • จีน (120,381 คน) เพิ่มขึ้น 15.12%,
  • มาเลเซีย (73,085 คน) ลดลง 10.12%
  • เกาหลีใต้ (55,218 คน) เพิ่มขึ้น 2.21%
  • รัสเซีย (48,114 คน) ลดลง 5.11%
  • อินเดีย (40,300 คน) เพิ่มขึ้น 14.37%
อินโฟกราฟฟิกแสดงกราฟนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยสามอันดับแรกคือ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้
ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำหรับสัปดาห์นี้ (22-28 มกราคม) คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับตัวเพิ่มขึ้น จากความต้องการท่องเที่ยวต่างประเทศของชาวจีน และจำนวนเที่ยวบินขาออกของจีนที่เพิ่มขึ้น การยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรีให้แก่นักท่องเที่ยวจีน และคาซัคสถาน การขยายเวลาพำนักแก่นักท่องเที่ยวรัสเซีย และการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกล (ภูมิภาคยุโรป และอเมริกา)


ทั้งนี้ ในปี 2567 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดเป้าหมายมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวน 35 ล้านคน โดยมีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้ (Short-haul Markets) เช่น ตลาดเอเชีย อาเซียน ในสัดส่วน 70% สร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วน 60% และมีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกล (Long-Haul Markets) เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา ฯลฯ ในสัดส่วน 30% สร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วน 40%