AOT คาดตรุษจีน 10 วันนักท่องเที่ยวจีนทะลัก 4.58 แสนคน

AOT ท่องเที่ยว ตรุษจีน

ตรุษจีนคึกคัก ! คาด 10 วันผู้โดยสารเดินทางผ่านสนามบิน 6 แห่งของ AOT กว่า 3.25 ล้านคน มีเที่ยวบินรวม 2.1 หมื่นเที่ยว เฉพาะจีนมีเที่ยวบิน 3 พันเที่ยวบิน คาดมีปริมาณผู้โดยสารจีน 4.58 แสนคน เพิ่มขึ้น 220.2%

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2567 (รวม 10 วัน) คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) รวมกว่า 3.52 ล้านคน มีปริมาณเที่ยวบินรวม 21,115 เที่ยวบิน จึงได้สั่งการให้ AOT เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยาน

รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของรัฐบาลและมาตรการ Visa Free ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ด้าน ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT กล่าวว่า AOT ได้เตรียมความพร้อมรองรับงานบริการผู้โดยสารทั้งด้านความปลอดภัยและการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกนักเดินทางจากทั่วโลก และสอดคล้องกับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ และแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

โดย AOT คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารประมาณ 3,523,929 คน หรือเฉลี่ย 352,393 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 20% และมีเที่ยวบิน 21,115 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 2,112 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับท่าอากาศยานที่มีปริมาณการเดินทางมากที่สุดคือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งคาดว่ามีผู้โดยสาร 1,735,885 คน หรือเฉลี่ย 173,588 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 24.3% และมีเที่ยวบิน 9,439 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 944 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 15.6% รองลงมาคือ ท่าอากาศยานดอนเมือง คาดว่ามีผู้โดยสาร 842,251 คน หรือเฉลี่ย 84,225 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 19.2% และมีเที่ยวบิน 6,104 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 610 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 24.7%

ด้านท่าอากาศยานเชียงใหม่ คาดว่ามีผู้โดยสาร 284,123 คน หรือเฉลี่ย 28,412 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 12.7% และมีเที่ยวบิน 1,679 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 168 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 5.3% ขณะที่ท่าอากาศยานภูเก็ต คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร 523,988 คน หรือเฉลี่ย 52,399 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 21.7% และมีเที่ยวบิน 3,005 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 300 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 21.5%

ส่วนท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สงขลา) คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร 78,974 คน หรือเฉลี่ย 7,897 คนต่อวัน ลดลง 9.2% และมีเที่ยวบิน 529 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 53 เที่ยวบินต่อวัน ลดลง 8.8% และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง (เชียงราย) คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร 58,709 คน หรือเฉลี่ย 5,871 คนต่อวัน ลดลง 7% และมีเที่ยวบิน 360 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 36 เที่ยวบินต่อวัน ลดลง 8.6%

ดร.กีรติกล่าวว่า วันตรุษจีนเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ตามปกติจะมีการหยุดงานติดต่อกันหลายวัน เพื่อให้ชาวจีนบางส่วนเดินทางมาท่องเที่ยว สำหรับตรุษจีนในปีนี้ ระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2567 มีสายการบิน เฉพาะเส้นทางจีนแจ้งขอทำการบิน ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT รวมเที่ยวบินกว่า 3,086 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 202.6% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณผู้โดยสาร 458,813 คน เพิ่มขึ้น 220.2%

อย่างไรก็ตาม AOT ได้เตรียมพร้อมรองรับผู้โดยสารชาวจีนจากนโยบายยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางจีนและคาซัคสถาน (Visa Free) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ให้ผู้เดินทาง ทุกคนได้สัมผัสกับการบริการที่สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว อันจะนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ


นอกจากนี้ AOT ได้จัดแคมเปญกระตุ้นตลาดด้านการบิน อาทิ ส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน ส่วนลดค่าบริการที่เก็บอากาศยาน และค่าบริการใช้สะพานเทียบเครื่องบิน (Landing Charges, Parking Charges และ Boarding Bridge Charges) ซึ่งในปี 2567 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยกว่า 8 ล้านคน