“การบินไทย” เปิดให้พนักงาน leave without pay สูงสุด 10 วัน

การบินไทย leave without pay
Photo by SAEED KHAN / AFP

การบินไทย ประกาศปรับลดเงินเดือนผู้บริหารระดับ EVP เพิ่มเป็น 70% เปิดให้พนักงานลางานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง (leave without pay) ตั้งแต่ 1-10 วัน ต่อเดือน ตั้งเป้าลดค่าใช้จ่ายเดือนละกว่า 260 ล้าน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลายกลาง ได้รับทราบประกาศโครงการ Together We Can เพิ่มเติม ของผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

  • ผู้บริหารระดับ EVP (สัญญาจ้าง) อัตราเงินเดือนเฉลี่ย 185,608 บาท ที่เคยถูกปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 50 % เพิ่มเป็น 70 %
  • ผู้บริหาร EVP อัตราเงินเดือนเฉลี่ย 76,441 บาท ยังคงปรับลดเท่าเดิมคือ 50 %
  • ผู้บริหารระดับ VP อัตราเงินเดือนเฉลี่ย 88,933 บาท ยังคงปรับลดเท่าเดิม คือ 40 %

ทั้งนี้ จำนวนเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ประหยัดให้บริษัทได้หลังประกาศเพิ่มเติมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 3,693,969 บาท/เดือน

อย่างไรก็ตามการลดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะเหมาจ่ายที่บริษัทงดจ่ายไปแล้ว ซึ่งหากนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ผู้บริหารจะทำให้สัดส่วนร้อยละ การลดเงินเดือนของผู้บริหารที่ระบุไว้ดังกล่าว

การบินไทย ปรับลดค่าจ้างผู้บริหาร

โครงการ Together We Can ระดับพนักงาน

สำหรับการลดเงินเดือนและค่าตอบแทนของระดับพนักงาน (STAFF) จากเดิมลดลงไปตั้งแต่ 10-33.51 % เพิ่มใหม่เป็นให้ “ลา” แบบ “Leave Without Pay” หรือลาโดยบริษัทไม่จ่ายค่าตอบแทน จำนวน 1-10 วัน ต่อเดือน 8 ระดับ ให้ลาตั้งแต่ 1-10 วัน/เดือน เช่น …(ดูตารางประกอบ)

ระดับที่เงินเดือนน้อยที่สุด เป็นกลุ่มพนักงานในช่วงเงินเดือนและค่าตอบแทนไม่เกิน 20,000 บาท เดิมถูกปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 10 % ให้ลา 1 วัน/เดือน เทียบเท่าการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 3.33 %

ไปจนถึงกลุ่มพนักงานที่เงินเดือนสูงสุด ตั้งแต่ 200,001 บาท ขึ้นไป จากเดิมถูกปรับลดเงินเดือนไปแล้ว 33.51 %  ให้ลาสูงสุด 10 วัน  เทียบเท่าปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 33.33 %

ประกาศดังกล่าวระบุว่า หากพนักงานระดับ STAFF ทุกคนร่วมช่วยประหยัดให้บริษัท ตามกำหนด จะทำให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายได้เดือนละ 257,473,477 บาท

ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการลดเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานทั้ง 2 ระดับ จะทำให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายได้เดือนละ 261,167,446 ล้านบาท

"การบินไทย" เปิดให้พนักงาน leave without pay สูงสุด 10 วัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ