“การบินไทย” แจ้งมูลค่าผิดนัดชำระหนี้ 8.5 หมื่นล้านบาท

“การบินไทย” แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีผิดนัดชำระหนี้มูลค่า 8.5 หมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการและรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพิ่มเติมกรณีการผิดนัดชำระหนี้ตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกตราสารหนี้ ของ THAI


แบ่งเป็น กรณีการผิดนัดชำระหนี้เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการผิดนัดชำระหนี้เกี่ยวกับการออกตราสารหนี้ (หุ้นกู้) โดยขนาดของการผิดนัดชำระหนี้เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินและหุ้นกู้ข้างต้นมีมูลค่ารวม 85,068.82 ล้านบาท คิดเป็น 33.14% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินล่าสุด (งบการเงินรวม ณ 31 ธ.ค.2562) ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 256,665.14 ล้านบาท และคิดเป็น 34.74% ของหนี้สินรวมของบริษัทตามงบการเงินล่าสุด (งบการเงินรวม ณ 31 ก.ค.2562) ซึ่งมีหนี้สินรวม 244,899.44 ล้านบาท


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ