เปิดเงื่อนไขเข้าภูเก็ต การท่องเที่ยวเสนอ ศบศ. วันนี้ (4 มิ.ย.)

เปิดเงื่อนไขเข้าภูเก็ต
ภาพจาก ข่าวสด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เสนอเงื่อนไขเข้าภูเก็ต ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวในประเทศ กับ ศบศ. เวลา 13.30 น. วันนี้ (4 มิ.ย.)

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบศ. ครั้งที่ 2/2564 ในวันนี้ เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ VDO Conference โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ จะรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดให้ที่ประชุม ศบศ.เพื่อทราบ

รายงานข่าวเปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เสนอแผนการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติของ 10 จังหวัดนำร่องในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 รวมถึงมาตรการช่วยเหลืออสังหาริมทรัพย์ภายใต้ ELITE Flexible Program

สำหรับเงื่อนไขที่ทางจังหวัดภูเก็ตเตรียมเสนอ ศบศ. ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (International Traveler Journey) หรือ SOP แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ Pre-arrival (ก่อนมาถึง), Stay (มาถึงแล้ว) และ Departure (เดินทางออก)

Pre-arrival

1) ได้รับ VISA และ COE จากสถานทูตไทย ณ ประเทศต้นทาง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ห้องพัก 7 คืนแรกได้รับมาตรฐาน SHA+
 • ประกันการเดินทางโรคโควิด-19 วงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 USD
 • ได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันเดินทาง

2) ผล RT-PCR เป็นลบ (ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ)

3) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Thailand Plus และยินยอมเปิดการแชร์ Location Arrival

 • ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ณ จุดตรวจ
 • เด็กอายุ 12-18 ปีที่ไม่ได้รับวัคซีนจะต้องตรวจ rapid antigen test พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • หากผลเป็นบวก จะต้องตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ณ โรงพยาบาล พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

Stay

1) ต้องอาศัย ณ จังหวัดภูเก็ต 7 วัน ก่อนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดอื่นในไทย ณ ประเทศต้นทาง ภายใต้เงื่อนไข

2) สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้บนมาตรฐาน DMHTT

3) รายงานสุขภาพในแอปพลิเคชั่น Thailand Plus ทุกวัน

4) ตรวจ rapid antigen test ในวันที่ 5 พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย


5) หากผลเป็นบวก จะต้องตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ณ โรงพยาบาล พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

Departure

1) ออกเดินทางได้ในวันที่ 8 พร้อมแสดงผล rapid antigen test

2) ให้ดูเงื่อนไขการเดินทางจากจังหวัดหรือประเทศปลายทาง

ส่วนการเปิดรับนักท่องเที่ยวในประเทศ หรือ Domestic Traveler Journey

Pre-arrival

 1. ต้องมีเอกสารการได้รับวัคซีนครบจำนวนเข็มตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในประเทศนั้น และหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก โดยการได้รับวัคซีนนั้นจะต้องมีไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันเดินทาง
 2. ผลการตรวจเป็นลบ โดยวิธีการตรวจ RT-PCR จากคลินิก หรือโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลประเทศต้นทาง (ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบลงไป ไม่ต้องแสดงผลการตรวจ)
 3. ใบรับรองแพทย์จากการหายจากโควิด-19 โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่หาย
 4. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” โดยยินยอมให้เปิดการแชร์โลเกชั่น

Arrival

 1. เด็กอายุระหว่าง 12-18 ปีที่ไม่ได้รับวัคซีน จะต้องได้รับการตรวจ rapid antigen test ที่สนามบินโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง
 2. กรณีผลการตรวจเป็นบวก จะถูกส่งไปตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาล โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางเอง
 3. อนุญาตให้เด็กต่ำกว่า 12 ปีเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องเข้ารับการตรวจ rapid antigen

Stay

 1. ผู้เดินทางต้องอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต โดยผู้เดินทางสามารถเดินทางไปเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ในอาณาเขตจังหวัดภูเก็ตได้
 2. ผู้เดินทางสามารถทำกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวที่ถูกกฎหมายได้ บนมาตรฐาน DMHTT ต้องรายงานสุขภาพตนเองทางหมอชนะทุกวัน กรณีเกิดอาการไม่สบายให้รายงานผ่าน application และเดินทางไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
 3. ผู้เดินทางจะตรวจ rapid antigen test ในวันที่ 5 ณ คลินิก หรือโรงพยาบาล โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง
 4. ในกรณีที่ผลการตรวจที่เป็นลบ จะนำไปแสดงเมื่อเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ต ไปในพื้นที่อื่นในประเทศไทย ส่วนกรณีผลการตรวจเป็นบวกจะถูกส่งไปตรวจช้ำด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาล โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางเอง

Departure

สามารถเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตไปในพื้นที่อื่นได้

ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการเปิดภูเก็ต เป็นพื้นที่นำร่องไตรมาส 3 ในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ได้รับวัคซีนแล้ว จากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ-กลาง ตามเสนอ เพื่อเสนอต่อ ศบค. และคณะรัฐมนตรีต่อไป

 


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ