AOT คาดปี’65 ผู้โดยสาร 45 ล้านคน

นักท่องเที่ยว

จากข้อมูลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ระบุว่า นโยบายเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้แนวโน้มการเดินทางเริ่มทยอยฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ

โดยข้อมูลสถิติตารางการบิน (slot) ช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2564 พบว่า AOT มียอดจองตารางการบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยพฤศจิกายน 2564 มีอัตราการจองเพิ่มขึ้น เดือนธันวาคม 2565 มียอดการยืนยัน slot เพิ่มขึ้นราว 24% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

ล่าสุด AOT ได้ทำการทบทวนประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศ ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างเปลี่ยนไป ทั้งปัจจัยเชิงนโยบาย เช่น นโยบายการเปิดประเทศของไทย และปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่นโยบายการเปิดประเทศของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และปัญหาสงครามในยูเครน

โดยใช้ฐานผู้โดยสารที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565 ประกอบกับข้อมูลการขอจัดสรรตารางการบินฤดูหนาวในเดือนตุลาคม 2565 (ฤดูกาลท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2566) ที่ยังฟื้นตัวไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะเที่ยวบินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

การประมาณการล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2565 คาดว่าการฟื้นตัวของผู้โดยสารในปีงบประมาณ 2565 จะมีผู้โดยสารรวม 45 ล้านคน เที่ยวบิน 400,000 เที่ยวบิน ฟื้นตัวคิดเป็นร้อยละ 33 และ 45 เมื่อเทียบกับก่อน COVID-19 ตามลำดับ

และคาดว่าผู้โดยสารในปีงบประมาณ 2566 และ 2567 มีจำนวน 96 ล้านคน และ 142 ล้านคน การฟื้นตัวคิดเป็นร้อยละ 68 และ 99 ตามลำดับ สำหรับเที่ยวบินนั้นคาดว่าในปีงบประมาณ 2566 และ 2567 จะมีจำนวน 665,000 เที่ยวบิน และ 892,000 เที่ยวบิน การฟื้นตัวคิดเป็นร้อยละ 74 และ 99 ตามลำดับ


อย่างไรก็ตาม การทบทวนประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศยังคงมีหลายปัจจัยสำคัญที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ นโยบายการเปิดประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสการกลับมาระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ หรือโรคระบาดอื่น ๆ ตลอดจนผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครนเป็นสำคัญต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ