จีน-สหรัฐ สู้ไปค้าขายไป การค้าปี 2565 ทำสถิติใหม่ 690,600 ล้านเหรียญ

การค้าจีน-สหรัฐ
ท่าเรือขนส่งสินค้าในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน/ AFP/ China OUT

สหรัฐกับจีนค้าขายกันทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 690,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดตลอดปี โดยสหรัฐเป็นฝ่ายเสียดุลการค้าให้จีน 382,900 ล้านดอลลาร์ และในภาพรวม สหรัฐขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 948,100 ล้านดอลลาร์

วันที่ 7 มกราคม 2566 ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยตัวเลขการค้าระหว่างประเทศปี 2565 ปรากฏว่า สหรัฐอเมริกา ขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เป็นมูลค่า 948,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดดุลเพิ่มขึ้น 12.2% จากการขาดดุลในปี 2564    

การค้าระหว่างประเทศของสหรัฐปี 2565 มีมูลค่า 5,311,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นมูลค่าการส่งออก 2,064,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้า 3,246,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

อีกไฮไลต์ของข้อมูลการค้าอยู่ตรงที่ การค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมมูลค่าการค้า 690,600 ล้านดอลลาร์ โดยสหรัฐส่งออกไปยังจีน 153,800 ล้านดอลลาร์ และสหรัฐนำเข้าจากจีน 536,800 ล้านดอลลาร์

จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของสหรัฐ มูลค่าการค้าคิดเป็น 13% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของสหรัฐ และจีนเป็นประเทศที่ได้ดุลการค้าจากสหรัฐมากที่สุดในโลก หรือพูดอีกด้านหนึ่ง คือ จีนเป็นประเทศที่สหรัฐเสียดุลการค้าให้มากที่สุด ด้วยมูลค่า 382,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

การค้าระหว่างกันของสองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความตึงเครียด ย้ำเตือนว่าผู้บริโภคและภาคธุรกิจในสองประเทศยังคงเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง ในขณะที่รัฐบาลสองประเทศมีความเห็นไม่ตรงกันในหลายประเด็นทางเศรษฐกิจและการเมือง 

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ ปี 2565 เป็นปีที่ราคาสินค้าสูงมาก ๆ สะท้อนให้เห็นในตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่สูงในเกือบทุกประเทศ เป็นปัจจัยหลักที่หนุนให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศสูงขึ้นมาก

นอกจากนั้น ในข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเปิดเผยออกมา ประเทศไทยของเราติดอันดับเป็นประเทศที่สหรัฐนำเข้าสินค้ามากเป็นอันดับที่ 14 ด้วยมูลค่า 58,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 1.8% ของการนำเข้าทั้งหมดของสหรัฐ