เครดิตสวิส กู้ 50,000 ล้านฟรังก์ ธนาคารกลางพร้อมอุ้มกันวิกฤตลาม

เครดิตสวิสกู้เงินธนาคารกลาง
REUTERS/ Arnd Wiegmann/ File Photo

ธนาคารเครดิตสวิสเตรียมกู้ 50,000 ล้านฟรังก์ เสริมสภาพคล่อง หลังธนาคารกลางประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ปัญหาลุกลามเกิดความเสียหายต่อระบบการเงิน 

ต่อเนื่องจากกรณี หุ้นธนาคาร เครดิตสวิส (Credit Suisse) ร่วงหนักในวันที่ 15 มีนาคม จนถูกจับตามองว่าจะเป็นธนาคารที่ล้มเป็นรายต่อไปหรือไม่

CNBC รายงานว่า ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ตามเวลาท้องถิ่นสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มีนาคม 2566 ตามเวลาประเทศไทย Swiss National Bank (SNB) ธนาคารกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกาศให้ความช่วยเหลือธนาคารเครดิตสวิส เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ปัญหาลุกลาม โดยบอกว่าธนาคารกลางมีเงินทุนมากพอและจะจัดหาสภาพคล่องเพิ่มเติมให้แก่ธนาคารเครดิตสวิสหากจำเป็น 

คำแถลงของ Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) หน่วยงานกำกับดูแลตลาดเงินประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ Swiss National Bank ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ บอกว่า ธนาคารเครดิตสวิสเข้าเกณฑ์ข้อกำหนดด้านการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและสภาพคล่องซึ่งกำหนดไว้สำหรับธนาคารที่มีความสำคัญต่อระบบการเงิน

หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินสวิตเซอร์แลนด์บอกด้วยว่า การล้มของธนาคารภูมิภาคในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยตรงต่อกรณีปัญหาของธนาคารเครดิตสวิส 

ต่อมา วันที่ 16 มีนาคม 2566 ธนาคารเครดิตสวิส แถลงว่า กำลังดำเนินการเพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยจะกู้ยืมเงินจากธนาคารกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มูลค่า 50,000 ล้านฟรังก์สวิส ภายใต้วงเงินสินเชื่อที่ครอบคลุมรวมถึงสภาพคล่องระยะสั้น ค้ำประกันด้วยสินทรัพย์คุณภาพสูง และประกาศข้อเสนอของ Credit Suisse International ในการซื้อคืนตราสารหนี้บางส่วน เป็นมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านฟรังก์สวิส โดยข้อเสนอจะหมดอายุในวันที่ 22 มีนาคม 2566


อุลริช เคอร์เนอร์ (Ulrich Koerner) ซีอีโอของเครดิตสวิส กล่าวว่า “มาตรการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเครดิตสวิส ในขณะที่เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เราขอขอบคุณ SNB และ FINMA ในขณะที่เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ ทีมงานของผมและตัวผมเองมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อส่งมอบธนาคารที่ง่ายและธนาคารที่มีการมุ่งเน้นมากขึ้น ซึ่งสร้างขึ้นตามความต้องการของลูกค้า”