ธนาคารโลกหั่นคาดการณ์เศรษฐกิจไทย เวียดนาม และหลายประเทศในอาเซียน 

เศรษฐกิจไทย
กรุงเทพฯ ประเทศไทย (ภาพโดย Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

ธนาคารโลก (World Bank) ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทย เวียดนาม และหลายประเทศในอาเซียน ขณะที่ยัง “คง” ตัวเลขคาดการณ์ของจีนในปีนี้ แต่หั่นตัวเลขคาดการณ์ของปีหน้าลง 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2023 ธนาคารโลก (World Bank) เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกฉบับอัพเดตเดือนตุลาคม 2023 ซึ่งในรายงานนี้ ธนาคารโลกได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทยและหลายประเทศในอาเซียน โดยกล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตในภาพรวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ภาวะการเงินที่ตึงตัว นโยบายการค้าและอุตสาหกรรม และปัจจัยภายในเรื่องหนี้ที่เพิ่มขึ้นทั้งของภาครัฐและเอกชน และท่าทีของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกไม่รวมจีนถูกปรับลดลงเป็นเติบโต 5.0% ในปีนี้ และ 4.5% ในปีหน้า จากคาดการณ์ครั้งก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายน 2023 ที่คาดว่าจะเติบโต 5.1% ในปีนี้ และ 4.8% ในปีหน้า

สำหรับเศรษฐกิจจีนปีนี้ ธนาคารโลกยัง “คง” คาดการณ์การเติบโตเอาไว้ที่ 5.1% เท่าคาดการณ์ครั้งก่อน แต่ปรับลดคาดการณ์ของปี 2024 ลง เป็นโต 4.4% จากครั้งก่อนหน้านี้คาดไว้ว่าจะโต 4.8%  

การเติบโตของเศรษฐกิจไทยถูกปรับลดตัวเลขคาดการณ์ลงเป็นเติบโต 3.4% ในปีนี้ และเติบโต 3.5% ในปีหน้า จากการคาดการณ์ครั้งก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายนที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะโต 3.6% ในปีนี้ และจะโต 3.7% ในปีหน้า 

เวียดนาม เป็นประเทศที่ถูกปรับลดคาดการณ์ลงเยอะที่สุด โดยคาดการณ์ว่าจะเติบโต 4.7% ในปีนี้ และ 5.5% ในปีหน้า จากคาดการณ์ครั้งก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะโต 6.3% ในปีนี้ และ 6.5% ในปีหน้า

การเติบโตของเศรษฐกิจลาวถูกปรับลดลงเช่นกัน โดยธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจลาวจะโตได้ 3.7% ในปีนี้ และ 4.1% ในปีหน้า ลดลงจากคาดการณ์ครั้งก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะโต 3.9% ในปีนี้ และ 4.2% ในปีหน้า 

มาเลเซีย ปรับคาดการณ์แบบผสมผสาน โดยถูกปรับลดคาดการณ์การเติบโตของปีนี้ลงไปที่โต 3.9% จากคาดการณ์ครั้งก่อนหน้าคาดว่าจะโต 4.3% แต่สำหรับปี 2024 ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นเป็นโต 4.3% จากคาดการณ์ครั้งก่อนหน้าที่คาดว่าจะโต 4.2%

ฟิลิปปินส์ได้รับการ “คง” ตัวเลขคาดการณ์การเติบโตในปีนี้ไว้ที่ 5.6% และลดคาดการณ์ของปีหน้าลงเล็กน้อยเป็นโต 5.8% จากครั้งก่อนหน้านี้คาดว่าจะโต 5.9% 

ประเทศที่ธนาคารโลกเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ คือกัมพูชา โดยคาดว่าจะโตได้ 5.5% ในปีนี้ และ 6.1% ในปีหน้า จากครั้งก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะโต 5.2% ในปีนี้ และ 5.7% ในปีหน้า 

อินโดนีเซียได้รับการปรับเพิ่มคาดการณ์เล็กน้อยในปีนี้ โดยคาดว่าจะโต 5.0% เพิ่มจากคาดการณ์ครั้งก่อนหน้าที่คาดว่าจะโต 4.9% ส่วนคาดการณ์ปี 2024 คงไว้ที่โต 4.9% เท่าคาดการณ์เมื่อเดือนเมษายน 

แม้ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะถูกปรับลดคาดการณ์การเติบโตลง แต่ธนาคารโลกบอกว่าภูมิภาคนี้ยังคงมีการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยการเติบโตของตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ทั้งหมด 

“ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกยังคงเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เติบโตเร็วและมีพลวัตมากที่สุดในโลก แม้ว่าการเติบโตจะอยู่ในระดับปานกลางก็ตาม” มานูเอลา วี. เฟอร์โร (Manuela V. Ferro) รองประธานธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าว 

รองประธานธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกแนะนำด้วยว่า ในระยะกลาง การที่เศรษฐกิจจะเติบได้สูงอย่างยั่งยืน จำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม ต้องมีการกระจายความหลากหลายของคู่ค้าในทางการค้า และต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตและการสร้างงานของภาคบริการ 

ธนาคารโลกให้คำแนะนำอีกว่า ภาคบริการสามารถมีบทบาทได้มากกว่านี้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ซึ่งก่อนหน้านี้เติบโตโดยเน้นพึ่งพาภาคการผลิตเป็นหลัก