เปิดชื่อตัวประกันคนไทยได้รับการปล่อยตัวชุดที่ 2 จำนวน 4 คน

รถของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) รับตัวประกันไปโรงพยาบาล (ภาพจากวิดีโอของสำนักงานสื่อฮามาส เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2023 จัดหาโดย REUTERS)
รถคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) รับตัวประกันไปโรงพยาบาล (ภาพจากวิดีโอของสำนักงานสื่อฮามาส เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2023 จัดหาโดย REUTERS)

กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เปิดชื่อตัวประกันคนไทยได้รับการปล่อยตัวชุดที่ 2 จำนวน 4 คน พร้อมเผยคาดการณ์ว่ายังมีคนไทยถูกควบคุมตัวอีกจำนวน 18 ราย

วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2023 กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ว่ามีคนไทยชุดที่สองได้รับการปล่อยตัวอีก 4 ราย โดยทั้ง 4 รายได้เดินทางถึงโรงพยาบาลที่ฝ่ายอิสราเอลจัดเตรียมไว้ และได้พักบริเวณเดียวกับคนไทยชุดแรก ที่ได้รับการปล่อยตัวมาก่อนหน้านี้แล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ได้ดูแลประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

กระทรวงการต่างประเทศยืนยันรายชื่อผู้ถูกปล่อยตัวชุดที่ 2 จำนวน 4 ราย ดังนี้
1.นายนัฐพร อ่อนแก้ว
2.นายคมกฤษ ชมบัว
3.นายอนุชา อ่างแก้ว
4.นายมณี จิระชาติ

“กระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับครอบครัวของพี่น้องคนไทยทั้ง 4 รายที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ รวมถึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้มีบทบาทสำคัญในการเจรจาให้มีการปล่อยตัวประกันในชุดที่ 2 นี้” 

กระทรวงการต่างประเทศบอกอีกว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าทางการอิสราเอลได้ยืนยันจำนวนคนไทยที่ถูกควบคุมตัวเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย ทำให้ภายหลังการปล่อยตัวคนไทยชุดที่ 2 แล้ว คาดว่ายังมีคนไทยที่ถูกควบคุมตัวอีกจำนวน 18 ราย ซึ่งรัฐบาลไทยจะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่เหลือให้ได้รับการปล่อยตัวอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด

“ทั้งนี้ โดยที่มีตัวประกันเริ่มทยอยได้รับการปล่อยตัว และมีโอกาสได้พูดคุยกับญาติพี่น้องในประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ ขอความร่วมมือสื่อมวลชนที่อาจ สัมภาษณ์ญาติของตัวประกัน มิให้ซักถามหรือเผยแพร่ ข้อมูลระหว่างการถูกควบคุมตัว ซึ่งอาจมีความอ่อนไหว และส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของตัวประกันที่ยังอยู่ในความควบคุมได้


“ขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานกับฝ่ายอิสราเอลเกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะนำพี่น้องคนไทยทั้ง 14 รายที่ได้รับการปล่อยตัวและผ่านกระบวนการเยียวยาเบื้องต้นในอิสราเอลแล้ว กลับสู่ประเทศไทยและครอบครัวโดยเร็วต่อไป” กระทรวงการต่างประเทศกล่าว